دریافت “مقالات برتر نخستین همایش ملی شهر ایرانی اسلامی”؛ ویژه نامه شماره ۳۱ فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی

فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات شهر ایرانی اسلامی»
فصلنامه پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
«ویژه نامه فصلنامه شماره ۳۱» – جلد اول و جلد دوم؛ (مقالات برتر نخستین همایش ملی شهر ایرانی اسلامی)

تمامی مقالات موجود در این ویژه نامه در “نخستین همایش ملی شهری ایرانی اسلامی” پذیرفته شده و به چاپ رسیده است. این همایش با مجوز رسمی از ISC به شماره ۹۶۱۷۱۲۱۹۰۴ در تیرماه سال ۱۳۹۷ در دانشگاه خوارزمی برگزار شده است.

صاحب امتیاز: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری
مدیر مسئول: دکتر ایرج فیضی
سردبیر: دکتر احمد پوراحمد

♦ مقالات ویژه نامه فصلنامه شماره ۳۱ – (جلد اول)

• تعامل ارزش‌های معماری ایرانی-اسلامی با معماری مسکن (نمونه موردی: خانه امیرنظام گروسی تبریز)
نویسندگان: حامد جعفری مند (نویسنده مسئول)

• تاثیر کیفیات فضایی معماری اسلامی بر ماهیت اجتماعی شهر
نویسندگان: علی جهان بینی (نویسنده مسئول)، مهروش کاظمی شیشوان

• بررسی میزان بازتاب اندیشه‌های هخامنشیان در نقوش برجسته‌ی تخت جمشید
نویسندگان: فاطمی کهربایی (نویسنده مسئول)، فریده گل مروی، سارا نورافشان

• تاریخ معماری و مهندسی ساخت در ایران، با تاکید بر قرون معاصر
نویسندگان: احمد دریابر (نویسنده مسئول)، ایرج بهزادی، جلیل پورحسن دارابی

• اخلاق محیطی مستتر در شکل گیری محیط مصنوع مبتنی بر جهانبینی اسلامی
نویسندگان: جاوید قنبری (نویسنده مسئول)، حمیدرضا بابایی

• بررسی تطبیقی آسیب‌شناسی معیارهای طراحی مساجد مبتنی بر نحوه سازمان‌دهی فضایی (نمونه موردی: مساجد سنتی، معاصر، مدرن)
نویسندگان: علی صادقی حبیب آباد (نویسنده مسئول)، جمال الدین مهدی نژاد، قاسم مطلبی

• نشانه‌شناسی معماری و کاربرد آن در تحلیل فضا (نمونه‌ی موردمطالعه؛ معماری ایرانی اسلامی)
نویسندگان: حمیدرضا بابایی (نویسنده مسئول)، هادی مومنی، سجاد رضایی

• طراحی دهکده گردشگری با رویکرد ارتقاء اکوتوریسم در جزیره قشم
نویسندگان: سارا طاهرسیما (نویسنده مسئول)، عطاالله اشرفی، انسیه قربانی نیا

• تبیین راهبردی مؤلفه‌های حسی در معماری مساجد مبتنی بر درک «حس معنویت»
نویسندگان: علی صادقی حبیب آباد (نویسنده مسئول)، جمال الدین مهدی نژاد، حمیدرضا عظمتی

• تبیین تاثیر اعتماد اجتماعی بر توسعه مشارکت سیاسی شهری (مورد مطالعه: شهر گرگان ۱۳۹۵)
نویسندگان: ابوطالب جعفرآبادی (نویسنده مسئول)، مجید کفاشی، بهرنگ صدیقی

• تبیین و اولویت‌بندی مؤلفه رنگ مبتنی بر ارتقاء «حس معنویت» در معماری مساجد ایرانی دوره اسلامی با استفاده ازمدل‌های چند شاخصه (MADM) (نمونه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز)
نویسندگان: علی صادقی حبیب آباد (نویسنده مسئول)، جمال الدین مهدی نژاد، حمیدرضا عظمتی

• تبیین اخلاق زیست محیطی از منظر اسلامی در مواجهه معماری با طبیعت
نویسندگان: سیده سمیه میرمرادی (نویسنده مسئول)

• سرزندگی: سیری در آراء اندیشمندان شهرسازی و فهم از آن در اندیشه ایرانی- اسلامی
نویسندگان: اکبر عبداله زاده طرف (نویسنده مسئول)، حامد جعفری مند

• بازشناسی مولفه های هویت بخش منظر شهری (نمونه موردی: پهنه تاریخی تهران- محله سنگلج)
نویسندگان: سارا دنبلی (نویسنده مسئول)، عارف آقاصفری، حسین کلانتری خلیل آباد

• ارزیابی ظرفیت های تاب آوری شهرستان دورود در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فضایی
نویسندگان: سید مجتبی حسینی (نویسنده مسئول)، فاطمه دریکوند

• تحلیل نقش بستر و زمینه های محیط فرهنگی، اجتماعی و تاریخی در فهم مخاطبان از مساجد معاصر ایران(نمونه موردی مساجد معاصر تهران)
نویسندگان: مرتضی میر غلامی (نویسنده مسئول)، محمدعلی قصری، عیسی حجت

• بررسی مفهوم تداوم پذیری به عنوان شاخصه معماری و شهر ایرانی اسلامی و امکان احیای آن در دوران معاصر
نویسندگان: مهدی بابایی زاده (نویسنده مسئول)، عیسی حجت

• نمادگرایی مفهومی در تزیینات و آرایه های سر در بناهای بافت مرکزی اهواز
نویسندگان: گلشن رضایی میرقاید (نویسنده مسئول)، نیلوفر محمدی، بهروز جانی پور

• بازنمود معنا در معماری با رویکرد نشانه شناسی امبرتو اکو
نویسندگان: شادی عزیزی (نویسنده مسئول)، محمدرضا واعظی، حمیدرضا موسوی

• بازشناسی نیروهای موثر بر شکل گیری و بقای میدان، بررسی رابطه دوسویه قدرت متمرکز با فضای عمومی
نویسندگان: مریم علیپور زیبایی (نویسنده مسئول)،

• بررسی تطبیقی عوامل موثر بر ساختار فضایی تکایای تاریخی استان مازندران
نویسندگان: محمدرضا بمانیان (نویسنده مسئول)، مهران احمدنژاد

• بررسی رابطه دوسویه تمنای حق به شهر و انقلاب اسلامی ایران
نویسندگان: محمد نظرپور (نویسنده مسئول)، علیرضا منوچهری

• بازخوانی فضاهای بینابینی معماری معاصر با رویکرد بینامعماری
نویسندگان: سحر صدیق اکبری (نویسنده مسئول)، حمید ماجدی، زهرا سادات سعیده زرآبادی

• بهره گیری از الگوی طراحی شهری در بازآفرینی شهری پایدار (مطالعه موردی: منطقه یک شهر همدان)
نویسندگان: بیژن کلهرنیا (نویسنده مسئول)، محمود ملکیان، نوذر قنبری، سهیل سبحان اردکانی

• ارزیابی عوامل موثر بر ارتقاء وضعیت مبلمان شهری در شهرهای ایران؛ نمونه موردی: شهر قائن
نویسندگان: احمد اسدی (نویسنده مسئول)

• The Position of Color and Painting in Islamic Architecture and Iran
نویسندگان: Farzin Soltani Gerd faramarzi (نویسنده مسئول)، Keyvan Loloie

* دریافت مقالات ویژه نامه فصلنامه شماره ۳۱ – (جلد اول)

 

♦ ویژه نامه فصلنامه شماره ۳۱ – (جلد دوم)

• مؤلفه‌های کالبدی محیط‌های درمانی مؤثر بر شفابخشی با تأکید بر معماری ایرانی-اسلامی
نویسندگان: مسعود یوسفی تذکر (نویسنده مسئول)، الهام عدل قره باغ، قاسم مطلبی، علی جوان فروزنده

• واکاوی رابطه مولفه‌های آسایش بصری با ابعاد حس مکان (نمونه موردی: محلّه تاریخی استقلال، شهر بجنورد)
نویسندگان: محمد میرزاعلی (نویسنده مسئول)، عبدالباقی مرادچله، ایمان تازیکه لمسکی، امیرحسین محبوبی

• کاربست مفهوم انعطاف پذیری در مدارس سنتی دوره اسلامی (مطالعه موردی؛ مدارس سنتی استان خوزستان)
نویسندگان: حامد حیاتی (نویسنده مسئول)، کاظم گمراوی، سورن خدایی

• جستاری میان رشته‌ای در تبیین مفهوم حریم خصوصی در خانه براساس ادله قرانی و روایی
نویسندگان: احمد امین پور (نویسنده مسئول)، رامین مدنی، حامد حیاتی، سید محمد فاطمی

• بازآفرینی راهبردهای تجلی هویت در محله‌های تاریخی مطالعه موردی؛ محله زندیه شیراز
نویسندگان: حامد حیاتی (نویسنده مسئول)، احسان اسلامی

• تاثیر فرهنگ بر شکل گیری معماری خانه های سنتی اهواز
نویسندگان: حامد حیاتی (نویسنده مسئول)، رضا کریمی

• تاثیر روانشناختی معنوی نور در فضای عبادی مسجد، با رویکرد ارتقای سلامت معنوی
نویسندگان: محمد علی آبادی (نویسنده مسئول)، فرزاد حیدری، حسین کلانتری خلیل آباد

• مطالعه تطبیقی معماری بناهای تاریخی شهرهای ایران در دوره صفوی و قاجار با تأکید بر تزیینات آجرکاری مطالعه موردی: خانه تیزنو و خانه سهرابی در دزفول
نویسندگان: حامد حیاتی (نویسنده مسئول)، سورن خدایی

• تدوین چشم انداز شهرخلاق با تکیه بر برندسازی شهری (شهر تاریخی ارومیه)
نویسندگان: زهره داودپور (نویسنده مسئول)، شیرزاد محمود آذر

• تاثیر‌گذاری و نفوذ هنر مقرنس‌کاری ایرانی در معماری ابنیه شاخص شهرهای عثمانی
نویسندگان: سید علی اصغر میرفتاح (نویسنده مسئول)، رضا صبوری نوجه دهی، رضا شعبانی صمغ آبادی

• پیشگیری از پدیده ریزومیک شدن جرایم در فضاهای شهری ایرانی اسلامی با تأکید بر سرمایه اجتماعی
نویسندگان: هادی کرامتی معز (نویسنده مسئول)، سید محمود میرخلیلی،  محمدصادق چاووشی

• رویکرد بازآفرینی شهری پایدار در بافت های رو به زوال در مراکز شهری ، نمونه موردی:پهنه مرکزی شهر تهران
نویسندگان: علیرضا عندلیب (نویسنده مسئول)، نغمه وهابزاده، حمید ماجدی

• معماری عصر پهلوی اول در سیر تکاملی تاریخ
نویسندگان: رضا شعبانی صمغ آبادی (نویسنده مسئول)، فریده رحمتی،  سینا فروزش

• نقش هندسه و تناسبات در تکوین بناهای سبک آذری (نمونه مطالعاتی گنبد سلطانیه)
نویسندگان: نسیم نجفقلی پور کلانتری (نویسنده مسئول)، شبنم اکبری نامدار

• صکوک استصناع، ابزار تأمین مالی اسلامی جهت توسعه معماری ایرانی اسلامی
نویسندگان: علی فرهادیان (نویسنده مسئول)، محسن شاطریان

• واکاوی قواعد شکل دهنده به بافت شهری در بستر شریعت اسلامی
نویسندگان: سید مجید هاشمی طغرالجردی (نویسنده مسئول)، مجید کفایی قاینی، لیلا خندان

• اولویت بندی راهبردهای توسعه ی بافت های مسأله دار در محدوده های واجد ارزش تاریخی (مطالعه موردی: منطقه ۱۲ شهر تهران)
نویسندگان: زهره داودپور (نویسنده مسئول)، اسفندیار جاسمی زرکانی

• بازخوانی نقش عناصر طبیعت درخانه های سنتی یزد براساس گونه‌شناسی خانه ها
نویسندگان: نفیسه افشاری بصیر (نویسنده مسئول)، محمدرضا افشاری بصیر

• بازشناسی نقش بازارهای تاریخی به عنوان عناصر هویت بخش ارسن های شهری در چهار اقلیم ایران(نمونه موردی: بازارهای کرمان، سنندج، رشت و بوشهر)
نویسندگان: حمیدرضا بابایی (نویسنده مسئول)، محمدامین عزیز مقدم، زهرا جمالی گندمانی

• بررسی جنبه های عینی و ذهنی زیست پذیری و کاربرد مدل ارزیابی زیست پذیری محلات شهری( NLAS) و نتایج حاصل از ان در منطقه تاریخی صاحبقرانیه تهران
نویسندگان: ناصر اقبالی (نویسنده مسئول)، مهران محمدی شمیرانی، محمود رضایی

• مدیریت و اخلاق مدیریتی مطلوب، لازمه تحقق آرمان شهر اسلامی نگاهی بر آراء اسلام و قرآن و صاحب نظران اسلامی و غربی
نویسندگان: مجید کفایی قاینی (نویسنده مسئول)، حمید آیتی، محمدامین عزیز مقدم

• عوامل موثر بر تاریخ معماری ایران با تاکید بر عنصر آب
نویسندگان: ایرج بهزادی (نویسنده مسئول)، مسعود فرشیدنیا، فهیمه غزالی، منیره قائدی

• بررسی تاثیرات جهانی شدن بر کالبد شهرهای اسلامی
نویسندگان: سید محمدصادق پوریزدان پرست (نویسنده مسئول)، علی اکبر تقوایی، مریم کامیار

• جغرافیای تاریخی شهرهای غربی ایران در دوره ساسانی
نویسندگان: سید محمد شیخ احمدی (نویسنده مسئول)، سید شهاب الدین صادقی

• قابلیت‌های محیط در ارتباط با مراتب حیات انسانی
نویسندگان: مینو قره بیگلو (نویسنده مسئول)، مهتاب هاشمی آقاجری

• بررسی واژه پیمون در هندسه و تناسبات معماری ایران (مطالعه موردی: برج آزادی)
نویسندگان: مهدی نیکنام (نویسنده مسئول)، محمدجواد مهدوی نژاد

• جایگاه فرش درالقای هویت ایرانی- اسلامی به شهرهای معاصر ایران
نویسندگان: سمیه صالحی (نویسنده مسئول)، حجت اله رشادی

• بررسی ویژگی ها و شاخصه های تزئینی کاخ مسعودیه
نویسندگان: جواد ده ده جانی (نویسنده مسئول)

• اولویت بندی کاربری‌های جانبی مساجد در محل استقرار آنها نسبت به فضاهای اصلی عبادت در مساجد منطقه‌ای
نویسندگان: عبدالحمید نقره کار (نویسنده مسئول)، پریسا یمانی، اصغر محمدمرادی، مهدی حمزه نژاد

• ظرفیت‌شناسی الگوریتم‌های ژنتیک در معماری
نویسندگان: محمدجواد مهدوی نژاد (نویسنده مسئول)، محمد لطیفی، داراب دیبا

• تبیین معیارهای اجتماعی- اقتصادی موثر بر بهسازی بافت تاریخی فرسوده شهری (مطالعه موردی : بافت فرسوده شهر تاریخی شهرکرد)
نویسندگان: رقیه ودایع خیری (نویسنده مسئول)، مرتضی قائد امینی

• فرا تحلیل تبارشناسی پوسته های متحرک در قیاس با مفهوم حرکت در معماری ایرانی – اسلامی
نویسندگان: امیر برزویی (نویسنده مسئول)، مهدی زندیه، شاهین حیدری

• تبیین چارچوب مفهومی- عملیاتی از عدالت فضایی در شهرسازی اسلامی
نویسندگان: مرتضی میرغلامی (نویسنده مسئول)، محمدعلی کی نژاد، بهرام علیزاده

• نقدی بر نقش المان های شهری در تقویت هویت کالبدی؛ نمونه مورد مطالعه: المان های برج آزادی (شهیاد) و تئاتر شهر
نویسندگان: عنایت الله فاتحی نژاد (نویسنده مسئول)، لیلا بیژنی

• بازکاوی نقش توسعه جزیره ای در فرآیند دستیابی به توسعه پایدار (نمونه موردی استان البرز)
نویسندگان: هومن رحیمی، مصطفی بهزادفر، کرامت اله زیاری

• بررسی نحوه معماری مسجد جامع عباسی متأثر از معماری و فرهنگ اصفهان
نویسندگان: فیض الله بوشاسب گوشه (نویسنده مسئول)، فرهاد انوری، احمد کامرانی فر

• معیارهای تعیین مرکز شهرخرم آباد (با تاکید بر معیارهای کارکردی و هویتی)
نویسندگان: عباس ملک حسینی (نویسنده مسئول)، فروزان بیرانوند

• تاثیر جنگ تحمیلی بر گسترش محله های حاشیه نشینی شهر اهواز مطالعه موردی محله کوی سیاحی
نویسندگان: عباس ملک حسینی (نویسنده مسئول)، مریم لویمی

• رنگ و تاثیرات روانشناختی آن، با توجه به آیات قرآن کریم نمونه موردی (خانه طباطبایی‌های کاشان)
نویسندگان: سعید علیتاجر (نویسنده مسئول)، رحمت دریائی

• نو تفسیری بر معماری همساز با طبیعت از طریق کنکاش در دانش بیومیمیکری و ارائه ی مدل مفهومی.
نویسندگان: عاطفه دهقان توران پشتی (نویسنده مسئول)، مریم میرشک داغیان

• الگوهای طراحی فضای سبز در اقلیم گرم و خشک
نویسندگان: محمدعلی بیگی نژاد (نویسنده مسئول)

• بررسی میزان تاثیرپذیری معماری مسکونی معاصر پهلوی از معماری مسکونی سنتی قاجار در شهرهای حاشیه کویر مرکزی ایران (مطالعه موردی: شهرهای یزد، کاشان، سمنان)
نویسندگان: مصطفی کیانی هاشمی (نویسنده مسئول)، علیرضا یادگاری، حسن علی پورمند

* دریافت مقالات ویژه نامه فصلنامه شماره ۳۱ – (جلد دوم)

دریافت تصویر جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :تمام حقوق این سایت برای © 2019 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook