انتشار کتاب «پل از منظر معماری»

اختصاصی، معمارنیوز- انتشار کتاب «پل از منظر معماری»

نویسنده: سیدمهدی هاشمی
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۲۳۸
قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

دیباچه مؤلف:
اصول «زیبایی شناسی» در «طراحی پل» به «ساختارهای مهندسی» منحصر نمی شود اما بخشی از اصول جهانی به شمار می رود که معمولاً با بخشی از «فعالیت های خلاقانه» بشر ارتباط دارد فعالیت هایی که در مقوله هنر قرار می گیرند و هنگام مشاهده آنها احساس هیجان یا لذت به انسان دست می دهد. زیبایی یا عظمت طبیعت که در طول زمان از طریق فرآیندهای اتفاقی به وقوع پیوسته، در مقوله زیبایی طبیعی قرار گرفته و متمایز از زیبایی هنری است. این طور می توان گفت اصولی که در مقوله زیبایی-شناسی قرار می گیرند تا حد زیادی به عوامل روانشناسی بستگی دارند و بنابراین ساخته ذهن بشرند که پایه و اساس مجزا ندارند. افراد زیادی درباره موضوع زیبایی شناسی بحث کرده و مطلب نوشته اند. با توجه به درک افراد از مفهوم مشاهده پذیر دنیای اطراف ما، ایده های مختلفی پیروی خواهد شد.

کیفیت عملی سازه پل به ماهیت آن بستگی دارد و تحت تأثیر هر یک از جنبه های طراحی آن است. برعکس آزادی بیان یک هنرمند یا مجسمه ساز، طراح پل در پیروی از اصول زیبایی شناسی محدود است. زیرا باید شرایط عملی و اقتصادی را برآورده کند. به هر حال با گذشت زمان و پیشرفت مصالح ساختمانی جدید و تکنیک ها و نیز درک صحیح تری از سازه ها، امکان بیان حوزه های زیبایی‌شناسی افزایش یافته و به افزایش بینش و بصیرت منجر شده است. پل از مهم ترین بناها و زیرساخت های توسعه شهری و منطقه ای است. در ایران شکل پل کمتر مورد توجه قرار می گیرد، در حالی که پل با توجه به شکل آن می تواند به مثابه یک نماد و حتی نشانه مطرح باشد.

توجه به هر دو جنبه سازه و معماری پل می تواند آن را به عنوان یک اثر مطرح کند. نمونه هایی از این آثار در ایران قدمت دیرینه دارند. سی و سه پل از آن جمله است. امروزه ارتباط بین سازه و معماری در ابنیه ویژه، به ویژه پل ها بسیار کم شده است. فرم یک ساختمان از عوامل مختلفی از جمله مصالح، عملکرد، مباحث زیباشناختی، روش های ساخت و اجرا، محدودیت های اقتصادی تأثیرپذیر است. از بین آنها به مباحث زیباشناختی و شکل معماری کمتر توجه می شود. پل ها در طول زمان از انواع مختلفی برخوردار شده اند. از بین آنها پل های شهری نیز دارای تنوع و کارکردهای مختلفی اند. پل های روگذر اتومبیل رو، ریلی، عابر پیاده و غیره از این دست اند. افزایش تعداد این پل ها در سیما و منظر شهری بسیار مؤثر است. از این رو، توجه به شکل و جنبه-های معمارانه پل که مؤثر از ملاحظات سازه ای است از مهم ترین ضروریات این بررسی است. ارائه شکلی از پل با توجه به ملاحظات سازه ها، بهبود عملکردی و محدودیت های اجرایی و در عین حال توجه به جنبه های زیبایی-شناسانه از دیگر اهداف آن است.

«کنت» اولین کسی بود که زیبایی شناسی را مستقل از منطق و اصول اخلاقی ارزیابی کرد. بر طبق اصول ترکیب، زیبایی مربوط به پل ها را نمی توان با استفاده از واژگان و اصطلاحات ساده بیان کرد، بلکه به تعداد بیشماری مشخصه بستگی دارد که از میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: یکپارچگی، هارمونی و ریتم ترکیب، کاراکتر، نسبت مناسب، ترتیب متعادل، تضاد در شکل و جرم، رنگ و زمینه مواد و مقاومت و ثابت بدون بزرگی و سنگینی غیرضروری. از طرف دیگر، قواعد بیانگر شیوه های کسب نتایجی اند که با اصول ترکیب مطابقت دارند. در هر حال واضح است که این قوانین جنبه کلی و کاربرد جهانی دارند. قواعد ساختارهای خاصی دارند که لزوماً طیف کاملی از پدیده های زیبا را در بر نمی گیرند و یا لزوماً بهترین روش به شمار نمی روند. اختلاف نظرهای زیادی در مورد لزوم و ارزش قواعد وجود دارد. امروزه بیشتر هنرمندان و معماران بر این نظر توافق دارند که هیچ قاعده ای وجود ندارد که با استفاده از آن بتوان کیفیت هنر یا معماری را اندازه گرفته یا به وجود آورد. حتی اگر چنین ارزش هایی در مفهوم نئوپلاتونیک مطلق بودند، برای تحلیل برحسب فر آیندهای پیچیده ادراک بشر، مهم و گنگ به نظر می رسند. در نهایت، در این نوشتار سعی شده به مقوله پل از منظر معماری بیشتر بپردازیم.

• فهرست کتاب:

فصل اول: کلیات و تعاریف
۱-۱- درآمد فصل
۱-۲- پل
۱-۳- پل در لغت نامه
۱-۳-۱- پل در لغت نامۀ معین
۱-۳-۲- پل در لغت نامۀ دهخدا
۱-۴- کاربرد پل

فصل دوم: پل در بستر تاریخ
۲-۱- درآمد فصل
۲-۲- تاریخچه پل
۲-۲-۱- پل در ایران قبل از اسلام
۲-۲-۱-۱- دورۀ بابل و دوران پیشینی
۲-۲-۱-۲- دورۀ هخامنشیان
۲-۲-۱-۳- دورۀ پس از هخامنشیان
۲-۲-۱-۴- دورۀ ساسانی
۲-۲-۲- پل در ایران بعد از اسلام
۲-۲-۲-۱- دوره امویه و بنی‌عباس
۲-۲-۲-۲- دیالمه و آل بویه
۲-۲-۲-۳- دوره غزنوی و سلجوقی
۲-۲-۲-۴- دوره ایلخانی تا صفویه
۲-۲-۲-۵- دوره صفویه
۲-۲-۲-۶- دوره افشاریه و زندیه
۲-۲-۲-۷- دوره قاجاریه
۲-۲-۳- تاریخچه پل سازی در جهان
۲-۲-۳-۱- پل سازی در جهان قدیم
۲-۲-۳-۲- پل سازی در جهان معاصر

فصل سوم: طبقه بندی و انواع پل
۳-۱- درآمد فصل
۳-۲- طبقه بندی پل
۳-۲-۱- پل از نظر مصالح
۳-۲-۱-۱- پل های چوبی
۳-۲-۱-۲- پل های سنگی
۳-۲-۱-۳- پل های بتنی
۳-۲-۱-۴- پل های بتن مسلح
۳-۲-۱-۵- پل های بتن پیش تنیده
۳-۲-۱-۶- پل های فلزی و فولادی
۳-۲-۱-۷- پل  مختلط (مصالح بنایی و بتن غیرمسلح، مرکب فولاد و بتن)
۳-۲-۲- پل از نظر عملکرد
۳-۲-۲-۱- پل عابر پیاده
۳-۲-۲-۲- پل های سواره
۳-۲-۲-۳- پل  برای حمل و نقل ریلی
۳-۲-۲-۴- پل های ترکیبی
۳-۲-۲-۵- پل های چندطبقه
۳-۲-۲-۶- پل کانالی قابل کشتیرانی
۳-۲-۲-۷- پل های عبور خطوط لوله آب، نفت، گاز و غیره
۳-۲-۲-۸- پل های تشریفاتی
۳-۲-۲-۹- پل برای دسترسی های موضوعی (فرودگاه، پادگان، تأسیسات نظامی)
۳-۲-۳- پل از نظر سیستم مقاومت ایستایی
۳-۲-۳-۱- پل کابلی (تاریخچه پل کابلی‎، الگوی یک پل کابلی، پل کابلی و نحوه عملکرد آن، طبقه‌بندی پل‌های کابلی، مزایا و تفاوت‌های پل کابلی، چگونگی کار مهار کابلی)
۳-۲-۳-۲- پل با دهانه ساده
۳-۲-۳-۳- پل های یکسره «سراسری»
۳-۲-۳-۴- پل های طره ای «کانتیلور»
۳-۲-۳-۵- پل های قوسی
۳-۲-۳-۶- پل های قابی شکل
۳-۲-۳-۷- پل های ترکه ای و معلق
۳-۲-۳-۸- پل های راه آهن
۳-۲-۳-۹- پل های متحرک
۳-۲-۴- طبقه بندی پل ها از نظر سیستم مقاومت مصالح
۳-۲-۴-۱- تیرهای حمال پل
۳-۲-۴-۲- مقاطع جعبه ای
۳-۲-۴-۳- مقاطع مشبک
۳-۲-۴-۴- جانمایی و راستای قرارگیری پل ها
۳-۲-۴-۵- تعیین طول پل ها
۳-۲-۴-۶- تعیین ارتفاع پل ها
۳-۲-۴-۷- هدایت جریان

فصل چهارم: عوارض احداث پل (تعمیر و نگهداری)
۴-۱- درآمد فصل
۴-۲- عوارض احداث پل
۴-۲-۱- دریا و دریاچه
۴-۲-۲- رودخانه
۴-۲-۳- دره
۴-۲-۴- کوهستان
۴-۲-۵- تقاطع های غیر همسطح
۴-۳- نگهداری پل
۴-۳-۱- نیازهای اولیه برای بازرسی پل ها
۴-۳-۲- مقاوم سازی پل ها
۴-۳-۲-۱- استراتژی نگهداری در سیستم مدیریت پل
۴-۳-۳- بررسی اولویت بندی تعمیر و نگهداری پل ها
۴-۳-۳-۱-اولویت بندی فعالیت های نگهداری
۴-۳-۳-۲-نظام اولویت بندی تعمیر و نگهداری پل های شهر تهران
۴-۳-۴- مقاوم سازی پل های تهران
۴-۳-۴-۱- تعمیر و نگهداری پل های سواره روی تهران

فصل پنجم: معماری و زیبایی پل
۵-۱- درآمد فصل
۵-۲- زیبایی شناسی در پل ها
۵-۳- نقش طراحان
۵-۴- چشم انداز پل ها
۵-۵- اجزای پل
۵-۶- طراحی پل ها
۵-۷- کلیات طراحی
۵-۸- فرم
۵-۹- معرفی اجزای پل
۵-۹-۱- روسازه
۵-۹-۲- زیرسازه
۵-۱۰- نور در معماری پل
۵-۱۰-۱- نور و بشر
۵-۱۰-۲- تاریخچه بهره گیری از نور طبیعی در معماری
۵-۱۰-۳- ابزار و وسایل روشنایی
۵-۱۰-۴- رنگ در معماری پل
۵-۱۱- نوع سازه، مصالح و پوشش
۵-۱۲- شکل و طراحی معماری
۵-۱۳- مکان یابی
۵-۱۴- محوطه پل
۵-۱۵- جزئیات
۵-۱۶- اتصالات
۵-۱۷- دیواره های جانبی
۵-۱۸- حفاظ های ایمنی
۵-۱۹- علائم و نشانه گذاری ها
۵-۲۰- زه کشی
۵-۲۱- موانع صوت

فصل ششم: اقتصاد و پل سازی
۶-۱- درآمد فصل
۶-۲- زمان
۶-۳- صرفه جویی در هزینه ها
۶-۴- صرفه جویی در مصرف انرژی
۶-۵- تأثیر بر کم شدن آلودگی های زیست محیطی
۶-۶- معماری هوشمندانه پل و تأثیرات آن بر گردشگری

فصل هفتم: پل های شاخص ایران
۷-۱- درآمد فصل
۷-۲- نمونه های تاریخی ایران
۷-۲-۱- پل بند شادروان
۷-۲-۲- پل دزفول، قدیمی‌ترین پل جهان
۷-۲-۳- پل سی وسه پل
۷-۲-۴- پل خواجو
۷-۲-۵- پل شهرستان
۷-۲-۶- پل بند لشکر
۷-۲-۷- پل بند گرگر
۷-۲-۸- پل های تکدهانه مستوفی و باطنی
۷-۲-۹- پل بند برج عیار
۷-۲-۱۰- پل حاج خدایی
۷-۲-۱۱- پل شاه علی
۷-۲-۱۲- پل بند شرابدار
۷-۲-۱۳- پل دوپلون
۷-۲-۱۴- پل بند امیر
۷-۲-۱۵- پل هندوان
۷-۲-۱۶- پل ایذج
۷-۲-۱۷- پل کشکان
۷-۲-۱۸- پل کلهر
۷-۲-۱۹- پل گاومیشان
۷-۲-۲۰- پل صفوی خرم آباد
۷-۲-۲۱- پل فرسفج
۷-۲-۲۲- پل صفوی بیستون
۷-۲-۲۳- پل کهنه کرمانشاه
۷-۲-۲۴- پل شاه عباسی قزوین
۷-۲-۲۵- پل شاه عباسی کرج
۷-۲-۲۶- پل پنج چشمه بناب
۷-۳- نمونه های معاصر ایران
۷-۳-۱- پل سفید، اولین پل معلق ایران (بازسازی و مرمت عرشه پل معلق، مشخصات فنی پل، مراحل اجرایی پروژه، هزینه
و روش اجرا)
۷-۳-۲- پل شهید کلانتری (بزرگ‌ترین پل ایران)
۷-۳-۳- پل کارون ۳
۷-۳-۴- پل کابلی تبریز
۷-۳-۵- پل جوادیه تهران
۷-۴- پل های معروف و تاریخی استان تهران

فصل هشتم: پل های شاخص جهان
۸-۱- درآمد فصل
۸-۲- پل های معروف دنیا
۸-۲-۱- پل گلدن گیت (سانفرانسیسکو، ایالات متحده امریکا)
۸-۲-۲- پل کرونادو سندیگو
۸-۲-۳- پل بروکلین
۸-۲-۴- پل جیانگ شینگ (درازترین پل آبی جهان)
۸-۲-۵- پل تسینگما (چین)
۸-۲-۶- پل نانپو (چین)
۸-۲-۷- پل لوپ هو (چین)
۸-۲-۸- پل هنگ کنگ ژوهای ماکائو
۸-۲-۹- پل برج (لندن، انگلستان)
۸-۲-۱۰- پل لندن
۸-۲-۱۱- پل هزاره و آبنمای گیت‌شید
۸-۲-۱۲- پل وستمینستر (لندن، انگلستان)
۸-۲-۱۳- پل ریچموند لندن
۸-۲-۱۴- پل هزاره (لندن، انگلستان)
۸-۲-۱۵- پل بندرگاه سیدنی (سیدنی، استرالیا)
۸-۲-۱۶- پل کیتایکیو (آیواکانی، ژاپن)
۸-۲-۱۷- پل آکاشی کایکیو
۸-۲-۱۸- پل اوناروتو
۸-۲-۱۹- پل اراسمبورگ یا سوان (رتردام، هلند)
۸-۲-۲۰- پل مگدبرگ واتر آلمان
۸-۲-۲۱- پل واسکودوگاما
۸-۲-۲۲- پل ویکتور امانوئل
۸-۲-۲۳- پل لاویولت کانادا
۸-۲-۲۴- پل پونت د پیر
۸-۲-۲۵- پل گلن کانیون
۸-۲- ۲۶- پل کوئینز بورو
۸-۲-۲۷- پل هرناندو د سوتو
۸-۲-۲۸- پل دیترویت
۸-۲-۲۹- پل فورت پیت
۸-۲-۳۰- پل میلائو بین پاریس و بارسلونا
۸-۲-۳۱- پل ریان آنتریان خلیج یونان
۸-۲-۳۲- پل آریسوند (بین دانمارک و سوئد)

دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

 

 

 

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2019 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook