انتشار کتاب «نمادهای هویتی شهر: پاریس، مادرید، استانبول و کیوتو»

انتشار کتاب «نمادهای هویتی شهر: پاریس، مادرید، استانبول و کیوتو»

تألیف: دکتر سعیدرضا عاملی؛ استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکا، دانشگاه تهران
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
تیراژ: ۵۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۵۷۸
قیمت: ۴۰۰/۰۰۰ ریال

مقدمه:
به زعم نویسنده، در کتاب نمادهای هویتی شهر: پاریس، مادرید، استانبول و کیوتو، تجربۀ چهار شهر مهم و بزرگ جهان مورد توجه قرار گرفته که برجستگی این چهار شهر در صیانت از میراث تمدنی و هویتی و قدرت پایدار ولو درآمیختگی با عناصر هویتی جدید شهری است. شهر پاریس معرف تمدن مسیحی و در عین حال نماد جمع کردن متمایز شهر قدیم و جدید پاریس است. شهر مادرید هم معرف تمدن مسیحی است و هم از این مزیت برخوردار است که به لحاظ تجربۀ تمدن اسلامی در دوره‌‌‌‌‌‌ای از تاریخ خود، جلوه‌‌‌‌‌‌ای از همنشینی دو تمدن اسلامی و مسیحی را به نمایش می‌‌‌‌‌‌گذارد. شهر کیوتو معرف تمدن کنفوسیوسی و شهر باهویتی است که نماد و پایتخت فرهنگی ژاپن محسوب می‌‌‌‌‌‌شود درنهایت شهر استانبول به عنوان شهر هزار مسجد و شهری که محل تلاقی دو قاره مهم جهان، آسیا و اروپاست و به نوعی نمادهای هویتی دو حوزه تمدنی را در خود جمع کرده است.

بر این اساس در این کتاب، چهار شهر مذکور به عنوان نمونه‌‌‌‌‌‌ای از شهرهایی که دارای سابقۀ تاریخی و فرهنگی غنی بوده و در طول حیاتشان عملکرد موفقی در حفظ هویت و نمادهای هویتی خود داشته‌‌‌‌‌‌اند، مطالعه می‌‌‌‌‌‌شود.

معرفی کتاب:
کتاب «نمادهای هویتی شهر: پاریس، مادرید، استانبول و کیوتو» توسط انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶ در ۵۶۶ صفحه منتشر شده و دارای فهرست، فرهنگ معنای و نمایه است.

کتاب «نمادهای هویتی شهر: پاریس، مادرید، استانبول و کیوتو» در پنج فصل تنظیم شده است.

در فصل اول با عنوان «هویت و نمادهای فرهنگی شهر»، بر مفاهیم هویت شهر، منظر شهر و نمادهای هویتی شهر تمرکز شده است.

فصل دوم با عنوان «هویت و نمادهای فرهنگی شهر پاریس: از گذشته تا حال» به مطالعۀ شهر پاریس اختصاص دارد و ابتدا اطلاعات کلی و تاریخچۀ شهر ارائه شده و سپس ساختار و اجزای معماری و برنامه‌‌‌‌‌‌ها و تجربیات شهری در گذر زمان همراه با اشاره به عناصر هویتی، با جزییات و تفصیل بیشتری بررسی شده ‌‌‌‌‌‌است. اطلاعات کلی در مورد پاریس ازجمله موقعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر، اهمیت و نقش رود سن در تاریخ و جغرافیای شهری، ویژگی‌‌‌‌‌‌های جمعیتی و اقتصاد پاریس، تاریخ قدیم و جدید شهر و رویدادهای مهم تاریخی، شهرسازی و نظام برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی شهری قدیم و جدید پاریس، خدمات و تأسیسات شهری، زیرساخت‌‌‌‌‌‌ها و تسهیلات شهری، سیستم حمل‌ونقل پاریس، آموزش، تأمین اجتماعی، بهداشت و ورزش و سرگرمی، همراه با آمار مربوطه، معماری و سبک‌‌‌‌‌‌های معماری قدیم و جدید شهر پاریس و همچنین فضای عمومی شهر ازجمله مباحث مطرح شده در این فصل است.

در فصل سوم کتاب با عنوان «هویت و نمادهای هویتی شهر مادرید: از گذشته تا حال و بازخوانی دورۀ اسلامی» تجربۀ شهری مرور شده که تاریخ آن از دوازده سده قبل آغاز شده، تحولات عمیق دینی را تجربه کرده، دچار جنگ‌‌‌‌‌‌های داخلی و خارجی شده و درمجموع طی ادوار مختلف ملتی با هویتی مستقل را شکل ‌‌‌‌‌‌داده و اکنون از فضایی برخوردار است که با ویژگی‌‌‌‌‌‌های معماری‌‌‌‌‌‌اش سرگذشت شهر را نقل می‌‌‌‌‌‌کند، بر تمایز خود با غیر تأکید می‌‌‌‌‌‌کند، ارزش‌‌‌‌‌‌ها و باورهای ساکنانش را به ‌‌‌‌‌‌تصویر می کشد و محتوای فرهنگی‌‌‌‌‌‌اش را به‌‌‌‌‌‌ نمایش می‌‌‌‌‌‌گذارد. در این فصل، اطلاعات کلی دربارۀ وضعیت جغرافیایی، جمعیتی، سیاسی و اقتصادی، تاریخچۀ قدیم و جدید شهر، فضاهای عمومی شهر و سیاست‌‌‌‌‌‌های دولت برای حفظ هویت مکانی و تقویت حس تعلق به محیط در مادرید مطالعه شده است.

فصل چهارم با عنوان «هویت و نمادهای فرهنگی شهر استانبول: از گذشته تا حال» به بررسی هویت و نمادهای فرهنگی شهر استانبول اختصاص داده شده است. این فصل، ضمن مطالعۀ شهر استانبول با رویکرد تطبیقی، به مطالعۀ تاریخچۀ شهر، نظام های شهرسازی، خدمات شهری، معماری و سبک‌‌‌‌‌‌های معماری در شهر، فضاهای عمومی، میراث تاریخی و فرهنگی، وضعیت حضور دین و نمادهای دینی در شهر، بازنمایی هویتی و نمادین شهر در هنر، فضای مجازی و رسانه‌‌‌‌‌‌ها و همچنین سیاست‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های دولتی در این حوزه‌‌‌‌‌‌ها و راهبردهای هویتی و فرهنگی پرداخته است.

فصل پنجم با عنوان «هویت و نمادهای فرهنگی شهر کیوتو: از گذشته تا حال» به ‌مرور تجربۀ شهر کیوتو به‌‌‌‌‌‌عنوان پایتخت فرهنگی ژاپن اختصاص دارد. در این فصل، پس از اشاره مختصری به اطلاعات کلی کشور ژاپن، تاریخچۀ شکل‌‌‌‌‌‌گیری شهر کیوتو وضعیت دین و ادیان، نمادهای دینی کیوتو، سبک‌‌‌‌‌‌های معماری شهر، هویت و نمادها در معماری آن، شهرسازی، فضاهای عمومی شهر کیوتو، بازنمایی نمادین شهر در رسانه‌‌‌‌‌‌ها و فضای مجازی و همچنین سیاست‌‌‌‌‌‌های حفظ سیمای ویژه شهر و صیانت از میراث ملی و محلی بررسی شده است. درنهایت در بخش نتیجه‌‌‌‌‌‌گیری این کتاب نیز جمع‌‌‌‌‌‌بندی از مباحث صورت گرفته ارائه شده است.

نمادهای هویتی شهر: پاریس، مادرید، استانبول و کیوتو
این کتاب تجاربی را پیش رو قرار می‌‌‌‌‌‌دهد که در راستای بهبود عملکرد داخلی، ارائه راهبردها و راهکارها و کمک به برنامه-ریزی در جهت سوق دادن هویت چندگانه و از هم‌‌‌‌‌‌گسیختۀ شهرهای بی‌‌‌‌‌‌بهره از هویت منسجم و ماندگار می‌‌‌‌‌‌توان شایان توجه باشد. درواقع این کتاب بر اساس مطالعۀ مقایسه‌‌‌‌‌‌ای ظرفیت‌‌‌‌‌‌های شهرهای هویت‌‌‌‌‌‌مدار، برای بهبود الگوی راهبردی شهرسازی و معماری با تکیه بر عناصر هویت‌‌‌‌‌‌بخش، نه تنها سودمند، بلکه ضروری است و با توجه به پیشرفت‌‌‌‌‌‌ها و تجارب قابل دسترسی در سطح بین‌‌‌‌‌‌المللی، پژوهش و پرداختن به طرح‌‌‌‌‌‌های شهرسازی، سیاست‌گذاری‌‌‌‌‌‌ها و برنامه‌‌‌‌‌‌های عملی کلانشهرهای دیگر که با مسائل متعدد مربوط به طراحی و ادارۀ شهر درگیر بوده‌‌‌‌‌‌اند و بررسی مسیرهای پیموده‌‌‌‌‌‌ شده و پیش‌‌‌‌‌‌ روی آنها در حفظ هویت شهری، برای ارزیابی طرح‌‌‌‌‌‌های داخلی مفید خواهد بود.

 

• فهرست مطالب کتاب:

فصل اول: هویت و نمادهای فرهنگی شهر
هویت شهری
مفهوم شناسی نماد
نمادهای هویتی شهر

فصل دوم: هویت و نمادهای فرهنگی شهر پاریس: از گذشته تا حال
مقدمه ای بر پاریس (شهر نور)
تاریخچۀ شهر پاریس
نظام شهرسازی در پاریس
سبک های معماری در پاریس
سبک های معماری برخاسته از فرانسه
معماران برجسته در تاریخ معماری پاریس
فضاهای عمومی شهر پاریس
میراث تاریخی، فرهنگی و نمادین پاریس
حضور ادیان در پاریس
بابانوئل، یک باور مسیحی
نمادهای دینی در پاریس
بازنمایی پاریس در آثار هنری
پاریس و نویسندگان
پاریس و سینما
نمادهای هویتی شهر
بازنمایی پاریس در فضای مجازی
سیاست های دولت برای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی و نمادسازی هویتی شهر
جمع بندی

فصل سوم: هویت و نمادهای فرهنگی شهر مادرید: از گذشته تا حال و بازخوانی دوره ی اسلامی
مقدمه ای بر مادرید
تاریخچه شهر قدیم و شهر جدید مادرید
تاریخچۀ گسترش اسلام در اسپانیا
نمادهای دینی در مادرید
معماری اسپانیا
تاریخچۀ معماری در مادرید
آثار معماری قدیم و جدید در مادرید: نمادها و هویت
توسعۀ نظام شهری در مادرید
فضاهای عمومی شهر مادرید (خیابان ها و میادین)
تفرجگاه ها
مؤلفه های فرهنگی شهر
بازنمایی مادرید در رسانه ها
بازنمایی مادرید در سینما (آثار آلمودووار)
بازنمایی مادرید در روزنامه (روزنامۀ ای بی سی)
مادرید در فضای مجازی
مادرید در دیدگاه مردم
سیاست های دولت برای حفظ میراث فرهنگی و هویتی شهر مادرید
جمع بندی

فصل چهارم: هویت و نمادهای فرهنگی شهر استانبول: از گذشته تا حال
مقدمه ای بر استانبول (شهر هزارمسجد)
تاریخچۀ شهر استانبول
شهرسازی مدرن
نظام شهرداری در ترکیه
معماری قدیم و جدید استانبول؛ هویت و نمادهای معماری شهر
معماری بیزانسی
معماری عثمانی
معماری معاصر و مدرن
میراث تاریخی، فرهنگی و نمادین استانبول
نمادهای برجستۀ شهر
حمام های ترکی
آبنماها
برج ها
موزه ها و کاخ ها
کتابخانه ها
دین و نمادهای دینی در استانبول
مساجد
موزه های آثار اسلامی
کلیساها
کنیسه ها
بازنمایی هویتی و نمادین شهر در رسانه ها (آثار هنری)
بازنمایی هویتی و نمادین شهر در رسانه ها (فضای مجازی) سیاست های تنظیمی برای ایجاد و بهبود عملکرد موزه ها
سیاستگذاری حفاظت از میراث تاریخی در بحران
جمع بندی

فصل پنجم: هویت و نمادهای فرهنگی شهر کیوتو: از گذشته تا حال
مقدمه ای بر کیوتو (پایتخت فرهنگی ژاپن)
تاریخچۀ شهر کیوتو
معرفی کلی شهر کیوتو
حضور ادیان در کیوتو
سبک های معماری در کیوتو
نظام برنامه ریزی شهری و نمادسازی در کیوتو
فضاهای عمومی شهر کیوتو (معابر و خیابان ها)
فضاهای تاریخی، فرهنگی و نمادین شهر کیوتو
بازنمایی کیوتو در رسانه ها
شهر مجازی کیوتو
سیاست های دولت برای حفظ میراث فرهنگی
جمع بندی
نتیجه گیری

دریافت تصویر روی جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2019 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook