انتشار کتاب «رخداد فرم در زمینه معماری»

اختصاصی، معمارنیوز- انتشار کتاب «رخداد فرم در زمینه معماری»

مؤلف: دکتر علی اکبر اکبری
ناشر: انتشارات اول و آخر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
قیمت: ۲۴/۸۰۰ تومان

مقـدمه کتـاب:
رخداد بین معماری و زمینه پیشین یکی از موضوعات بسیار مهم در عرصه معماری و طراحی شهری است. این مبحث از تفکرات معماران دوران باستان از قرارگیری بناها در ارتباط با بناهای مجاور سرچشمه می‌گیرد، و تا به امروز هم موضوع چالش برانگیز بین معماران بوده است. دغدغه‌ای که همواره با پژوهشگر در مورد معماری معاصر وجود داشته، بحث برخورد یک اثر جدید با زمینه‌ای که قرار است در کنار آن قرار گیرد. همانطور که می دانیم مسأله برخورد با زمینه در معماری امروز بسیار چالش برانگیز است. گروهی زمینه‌گرایی و منطقه‌گرایی را در معماری تأیید می‌کنند (مانند: حسن فتحی)، و گروهی دیگر هم هیچ توجهی به زمینه نمی‌کنند و زمینه را مقابل با نو بودن می‌دانند (مانند: رم کولهاس و شعار معروف گوربابای زمینه).

رابطه با زمینه در معماری معاصر مقوله‌ی مهمی است. همانطور که می‌دانیم در معماری سبک بین الملل زمینه نادیده گرفته می‌شود، اما در دوران معماری پست مدرن توجه به زمینه طراحی باز مورد توجه معماران قرار می‌گیرد، که پارادایم‌های زمینه‌گرایی و منطقه‌گرایی به عنوان واکنش مستقیم به زمینه طراحی مطرح می‌شوند. در معماری چند سال اخیر مفهوم برخورد با زمینه در کار معماران گویی تغییر کرده است؛ به طور مثال موزه گوگنهایم بیلبائو فرانک گهری در برخورد اول هیچ اثری از توجه به بستر و زمینه در طراحی آن دیده نمی‌شود، اما پس از اتمام طراحی این موزه یا شی هنری، این اثر باعث زنده کردن زمینه پیشینش (شهر بیلبائو) می‌شود. اینک در این کشمکش برخورد معماری با زمینه عواملی همچون قدرت و سرمایه‌داری سهم بسزایی را دارند.

نگرشی نو به زمینه از موضوعات بسیار مهم در عرصه معماری و طراحی شهری است. این دیدگاه به ویژگیهای خاص یک مکان و کاربست آنها در طراحی توجه دارد. در سال‌های اولیه پیدایش این تئوری، تنها به ابعاد کالبدی توجه می‌شود اما در سال‌های بعد ابعاد انسانی و اجتماعی-فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفت. بیور (۲۰۰۷) می‌گوید: کاملاً واضح است که هر چند تئوری زمینه‌گرایی تنها از پنج دهه گذشته ظهور پیدا کرده است اما طراحی مرتبط با زمینه برای مدت‌های طولانی وجود داشته است.

تشریح تجربه های پیشین مابین معماری و زمینه‌ی طراحی در دوران پیشین یکی از اهداف مروری پژوهشگر در رابطه با این موضوع است و تاثیر این تجربه‌ها در روش های طراحی معماری که متناسب با بستر طراحی هستند دغدغه‌ی پژوهشگر است. از روش‌های طراحی مورد نظر با این موضوع می‌توان به زمینه‌گرایی، منطقه‌گرایی، پالیمپسست، گونه‌شناسی، انطباق و روایت‌گری اشاره کرد.

 

♦ فهـرسـت مطــالب کتـــاب:

• فصل اول: انطباق و مقیاس‌گذاری
مقدمه
بیان اهداف کتاب
– اهداف عملی
– اهداف کاربردی
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
سوال ‌ها و فرضیه ها
– سوال ها
– فرضیه ‌ها
جنبه ‌های نوآوری
تعاریف متغیرها و واژگان کلیدی

• فصل دوم: زمینه
مقدمه
داستان زمینه
تفسیر زمینه
جایگاه زمینه در معماری
جایگاه زمینه در معماری پست مدرن
زمینه در مباحث مربوط به تئوری معماری
تبیین مفاهیم مرتبط با زمینه
شواهدی از مفاهیم مرتبط با زمینه در معماری
– سالن شهر مورسیا به مثابه فرم
– روستای گورنای جدید به مثابه مکان
– دانشگاه ویرجینیا به مثابه تاریخ گرایی
– موزه جدید آکروپلیس به مثابه کانسپت
– مرکز هنرهای بصری وکسنر به مثابه فرایند طراحی
– توسعه موزه برلین به مثابه مفهوم جانهشتی
– ساختمان تلویزیون مرکزی چین (CCTV) به مثابه نئولیبرالیسم
– ساختمان هنرکدۀ گراتس به مثابه استقلال
مفاهیم منتخب مرتبط با زمینه
– فرم
– مکان
– تاریخ ‌گرایی
تبیین جایگاه زمینه در حوزه خارج از معماری-متن
– نوشته و نوشتار
– ساختارگرایی
– ساختارگرایی و میان رشتگی
– پساساختارگرایی
– ساخت ‌گشایی
– بینامتنیت
تبیین راهکارهای تجربه مابین زمینه و معماری
۱- تجربه فرم ‌گرایی محض
– تضاد
– اتصال
۲- تجربه دوقطبی
۳- تجربه متشکل از انواع روش ها و تکنیک ها
ساختارهای جدید در پشت نماهای تاریخی یا مکتب حفظ نما
– درجه صفر
– تلفیق
– تضاد و تباین
– تمسخرآمیز و ناپایدار
– قیاس(تشابه)
– ناپیدا
– مرکب
۴- تجربه آرمان گرایانه
۵- تجربه هم ‌کنشی (پیشنهاد کتاب)
تبیین طیفی از روش های طراحی منتج از زمینه
– مقدمه
– روش
– روش طراحی
۱- زمینه ‌گرایی
۲- منطقه ‌گرایی
۳- گونه شناسی
۴- پالیمپسست
۵- هم ‌گذاری
۶- روش روایتگر
مرور تجارب واکنش به زمینه در مساجد شهرهای تاریخی ایران
– مسجد و مدرسه سپهسالار
– مسجد امام اصفهان
– مسجد جامع یزد
– مسجد جامع اصفهان
دسته بندی و نمایش روش ‌های طراحی منتج از زمینه در مساجد بررسی شده
جمع بندی

• فصل سوم: بررسی نمونه‌­های موردی

مجموعه اول: تجربه بین زمینه و معماری در عرصه میدان مشق دوره پهلوی اول
– میدان مشق
– بناهای دوره پهلوی اول میدان مشق
– کمپانی نفت ایران و انگلیس
– عمارت پست
– کاخ شهربانی
– ساختمان وزارت امور خارجه
– موزه ایران باستان
– هنرستان دختران
مجموعه دوم: تجربه بین زمینه و معماری در عرصه بناهای شاخص پهلوی دوم
– موزه هنرهای معاصر
– مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه هاروارد (دانشگاه امام صادق فعلی)
– ساختمان میراث فرهنگی تهران
– تئاتر شهر
– فرهنگسرای نگارستان (موزه قرآن)
– ساختمان مجلس شورای اسلامی

• فصل چهارم: تحلیل داده های میدانی
مقدمه
معیارهای بررسی زمینه ‌گرایی، منطقه ‌گرایی و گونه شناسی جامعه آماری
تحلیل داده ‌های مجموعه اول: بناهای دوره پهلوی اول میدان مشق
– کمپانی نفت ایران و انگلیس
– عمارت پست
– کاخ شهربانی
– ساختمان وزارت امور خارجه
– موزه ایران باستان
– هنرستان دختران
تحلیل داده ‌های مجموعه دوم: بناهای دوره پهلوی دوم
– موزه هنرهای معاصر تهران
– مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه هاروارد (دانشگاه امام صادق فعلی)
– ساختمان میراث فرهنگی
– تئاتر شهر
– فرهنگسرای نگارستان (موزه قرآن)
– ساختمان مجلس شورای اسلامی
خوانش اجمالی دیگر آثار معماری دوره های پهلوی اول و دوم شهر تهران

• فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری مجموعه اول: بناهای دوره پهلوی اول میدان مشق
نتیجه گیری مجموعه دوم: بناهای شاخص دوره پهلوی دوم
نتیجه  کتاب
نگرانی ‌های زمینه ای

دریافت تصویر جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.
هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2019 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook