انتشار کتاب «تاریخ طراحی داخلی؛ جلد دوم: پس از انقلاب صنعتی»

انتشار کتاب «تاریخ طراحی داخلی»
جلد دوم: پس از انقلاب صنعتی

نویسندگان: جان پایل، جودث گورا
مترجمان: محمدرضا نامداری (عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ)، لیدا حسین زاده
باهمکاری: الهه نشاطی
ناشر: کتابکده کسری
تاریخ انتشار: زمستان ۱۳۹۷
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
قیمت: ۷۰/۰۰۰ تومان

♦ مـقدمه کتاب:
در دنیای مدرن، زندگی بشر به طور گسترده در فضاهای داخلی سپری می شود. ما ممکن است فضای بیرون را برای هوای آزاد و آسمان باز یا برای خلاصی از چاردیواری داخلی، دوست داشته باشیم اما علاقه افراد به بیرون ماندن، این حقیقت را نشان می دهد که بخش عمده ای از زندگی ما در فضاهای داخلی سپری می شود. ما اغلب، در خانه، آپارتمان یا یک اتاق زندگی می کنیم؛ می خوابیم، می پزیم، می خوریم، حمام می کنیم و وقت آزاد خود را در خانه ای که شامل فضای داخلی است، می گذرانیم. کار نیز در اداره، کارخانه یا فضاهای خاصی مثل بیمارستان، تالار کنسرت، موزه، مدرسه، کالج و سایر فضاها از این دست انجام می شود. دانشمندان حضور بشر روی زمین را حدود یک میلیون و هفتصدهزار سال تخمین می زنند. جزئیات رخدادها و پیشرفت های ثبت شده که ما آن را «تاریخ» می نامیم، تنها به شش یا هفت هزار سال پیش برمی گردد. نظرات زیادی درباره اینکه «مردم کی و کجا استفاده از سرپناه را آموختند؟» و یا «اولین خانه ها چگونه بودند؟» وجود دارد. پناهگاه های اولیه، فضای داخلی جهت تأمین آسایش ساکنان را به وجود آوردند و این فضاهای داخلی، زندگی ساکنانش را تحت تأثیر قرار داد. طراحی فضاهای داخلی، حرفه ای باشد یا نه، جنبه ای غیرقابل اجتناب از زندگی است. دنیای مدرنی که ما آن را می شناسیم، علاوه بر قلمرو خانه خودمان، شامل خانه دوستان و بستگان، دفاتر، فروشگاه ها، رستوران ها، مدارس، بیمارستان ها، انواع وسایل نقلیه و سایر مکان ها می شود.
واضح است که مردم در گذشته تجربه زندگی بسیار متفاوتی داشتند چرا که در مکان هایی متفاوت از آنچه که امروز رایج است، سکونت داشتند. تصور یک لحظه از زندگی ای کشاورز قرون وسطایی در مزرعه، شوالیه در قلعه، راهبی در صومعه، اشراف زاده و بانو در عمارتی قرن هفدهمی یا زندگی خانواده ای در یک خانه شهری در دوره ویکتوریا، الگوی های زندگی مبتنی بر فضاهای گذشته را به یاد می آورد. زندگی گذشتگان متأثر از جنبه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر دوره بود و این نیروها تأثیر زیادی روی محیط مصنوع داشتند.
مطالعه طراحی داخلی، پیشرفت و تغییرات آن در طول تاریخ، مسیر مفیدی است هم برای بررسی گذشته و هم برای درک منطقی فضاهایی که در زندگی مدرن استفاده می شوند. از طراحان داخلی حرفه ای انتظار می رود که به مطالعه تاریخ طراحی بپردازند تا تجربه های نهفته در «سبک ها» را فراگیرند؛ نام و ماهیت همکاری افرادی را که مؤثرترین و جالب ترین دستاوردها در طراحی داشتند، بدانند. فضاهای داخلی که افراد آرزوی دیدن آنها را دارند در جهان پراکنده و دسترسی به آنها با سختی هایی همراه است؛ لذا ضروری است تا با مراجعه به عکس ها و شرح ها و به طور روزافزون، فیلم، تلویزیون و اینترنت به بینشی در ساخته شده توسط انسان تاریخ فضاهای داخلی دست یابیم. تعداد محدودی کتاب با این موضوع و با این تأکید وجود دارند که می توانند تاریخچه درست و قابل درکی از طراحی فضاهای داخلی به صورت منسجم ارائه دهند.

هدف این کتاب، بررسی پایه ای تاریخچه شش هزار ساله افراد و فضای عمومی در حجمی منطقی است. بهبود چنین کتابی به ناچار با پیچیدگی هایی همراه است. فضای داخلی همانند نقاشی یا مجسمه، به طور مجزا وجود ندارد بلکه به نوعی داخل پوسته ای، کلبه ای، ساختمانی یا حتی کشتی و هواپیمایی قرار می گیرند. همچنین با محدوده بزرگی از اشیا و محصولات انسان ساخت پر می شوند؛ تجهیزات روشنایی، مبلمان، منسوجات و برخی از مواقع آثار هنری. این بدان معنی است که طراحی داخلی زمینه ای با مرزهای نامشخص است و با حوزه های هم قلمرو خود مانند ساخت و ساز، معماری، هنر، صنعت و تکنولوژی های گرمایشی-سرمایشی، تهویه مطبوع، روشنایی، آب و تجهیزات تصفیه و همه آن چه را که امروزه «طراحی تولید» نامیده می شود در قالب لوازم و تجهیزات، هم پوشانی هایی دارد. تعداد فضاهای داخلی ایجاد شده در طول تاریخ بی شمارند؛ حتی اگر فقط فضاهای داخلی معاصر موجود را در جامع، با حوزه در نظر بگیریم. نویسنده با یک تاریخ گسترده ای از انتخاب ها درباره آنچه که شامل و آنچه که مستثنی است، مواجه می گردد. هیچ دو نویسنده ای در این زمینه، انتخاب ها و تصمیمات یکسانی نخواهند داشت و مطالب آورده شده در این کتاب، انتخاب های این نویسنده بر اساس موضوعات ذیل است:

۱. فضاهای داخلی از ساختارهایی که آنها را دربرگرفته، جدایی ناپذیرند و این بدان معناست که طراحی داخلی به طور غیرقابل تفکیک به معماری متصل و تنها با در نظر گرفتن معماری زمینه قابل مطالعه است.
۲. به علت وسعت جغرافیایی و گستردگی و پراکندگی طراحی های بشری، تأکید این کتاب به غرب محدود شده؛ طرح هایی که پیشینه و منشأ تاریخی پیدایش آن آمریکا و اروپا است.
‬ ۳. ‬انتخاب فضاهای ‬‬داخلی جهت بحث و بررسی به ‬پذیرش معیارهای مشخصی‬ نیاز ‬دارد. ‬مثال های ‬انتخاب ‬شده درکتاب‬ ‬یا ‬از نظر زیبایی شناسی شاخص اند یا ‬زمان و مکان خاصی ‬در تاریخ را‬ نمایش می دهند.‬ ‬برخی ‬از مثال ها‬ ‬به قدری مشهورند که‬ الزاما دربرگرفته می شوند (برای مثال ‬پانتئون در ‬رم و کلیسای ‬جامع شارتر)، دیگر ‬نمونه‬ ها نیز به علت نگهداری خوب‬ غیرمعمول ‬در گذر زمان‬ ‬یا ‬به علت نمایش کار طراحانی ‬خاص، مهم یا قابل ‬توجه، ‬ارائه شده ‬اند.‬ ‬در این میان علاوه ‬بر ‬بررسی ‬نمونه های ‬مهم ‬و ‬شناخته ‬شده، به ‬طرح‬ های ‬«متداول» بومی در ‬دوره‬ های تاریخی ‬توجه شده ‬است.
۴. در این کتاب به فضاهای محصور مثل ویرانه ها، مکان های باستانی و حیاط ها باز محصور توسط ساختمان توجه کافی نشان داده شده است. اگر چه که سقف آنها آسمان است و فضاهایی مشخصا داخلی نیستند.
۵. نقل و قول هایی از منابع اولیه در کادرهایی مشخص به نام «دیدگاه» با ذکر شماره فصل قرار داده شده اند که برخی از نقطه نظرات دیدگاه معاصر را در مورد دوره های خاص ارائه می دهند. خواننده تشویق می شود که بحث های بیشتر ها، مثال ها، پرسوناژها و موضوعات درباره دور ه وابسته به آنچه حس کنجکاوی و وسعت علاقه وی اجازه می دهد، جستجو کند. کتاب شناسی فراهم شده، راهنمایی است به کتاب هایی که محدوده وسیعی از موضوعات طراحی داخلی را ارائه کرده اند.
یقینا دیدن فضاهای مورد علاقه بهتر از هر چیز دیگری است اما در حالی که زمان و هزینه، چنین بازدیدهایی را برای اغلب خوانندگان محدود می کند، دیدن برخی نمونه های در دسترس، محدودیت های هر کتاب را جبران و تجربه ای غنی تر از واقعیت های فضای داخلی ارائه می کند.

♦ مـقدمه ویرایش چهارم: (آخرین ویرایش نسخه اصلی کتاب)
جان پایل، پنج دهه سابقه فعالیت به عنوان نویسنده، معلم و طراحی قابل اعتماد را دارد. مواجه با این چالش عظیم؛ ویرایش یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین کتاب های او (از میان ۱۲ کتابش) برای من اصلا ساده نبوده است.
روایت جان از تاریخ معماری و طراحی از همان اولین نوشته هایش دقیق و خواندنی است و تنها گاهی نیاز به اضافاتی دارد. بسیاری از مطالب، مربوط به شرکت های حقوقی است که دیگر فعالیت ندارند و یا معماران و طراحانی که زنده نیستند. آشکارترین تغییر، شامل جایگزینی بسیاری از عکس های سیاه وسفید با نسخه های رنگی شان و اضافه کردن تصاویر بیشتر است. اصلاحات محتوایی نیز بیشتر مربوط به فصل های آخر و معاصرتر است: اضافه کردن اطلاعاتی مربوط به دهه های آخر قرن ۲۰ م. که از فاصله بیشتر و از امروز، بهتر دیده می شدند؛ پروژه هایی که بیشتر از گذشته و زمان ساختشان مهم جلوه می کردند اضافه شده و طراحانی نیز از متن اصلی حذف شده اند.
در سال های اخیر، تغییرات اجتماعی و رشد بی نظیر تکنولوژی، دنیا را تغییر داده است؛ انفجاری از طرح های جدید و دگرگونی در روش هایی که بر اساس آن طراحی، شکل گرفته است. معماری و طراحی داخلی، از این پس به عنوان موضوعاتی اخلاقی محسوب می شوند؛ دیگر نمی توان منابع طبیعی را بی توجه و بی دلیل برای این موضوعات مصرف کرد که این الگو خود نتیجه اشتباهات و اسراف ها و آسیب های وارد شده در گذشته است. طراحان داخلی در کنار طراحان شهری، معلمان و دولت ها به عنوان شکل دهندگان محیط مصنوع و مجریان تغییرات اجتماعی، مسئولیت های جدیدی در برابر خود قرار داده اند.
همه این تغییرات سبب شکل گیری فصل جدیدی شدند؛ این فصل، روایتی مجزاست که به پیشرفت های مؤثر بر تغییر شکل فضای داخلی ساختمان ها در دهه های ابتدایی قرن ۲۱ م. می پردازد. این تحولات هرچند گرایش غالب نیستند، از جهات قابل درکی متبلور شده اند؛ در واقع، خصلت طراحی در دنیای امروز، مفهوم «یک اصل همیشه درست» را به عنوان اصلی زیبایی شناسانه رد می کند و آن را مربوط به گذشته می داند. بر عهده گذر دهه ها و قرن های آتی ست که ابداعات این دوره، گذرا یا بی حد و مرز یا هر طور دیگری باشند. برخی از نمونه های سرکش و بدیع این دوره، فقط به صورت تاریخ روایت خواهند شد؛ اما بهترین آنها که امیدوارم بسیاری از پروژه های این کتاب را شامل شود، ساختمان های شاخص آینده خواهند بود. طراحی فضای داخلی آینده، تغییراتی اساسی پیش روی خود دارند که به صورت غیرقابل انکار و بسیار زیادی امیدوارکننده به نظر می رسند. امیدوارم که در انتقال مفاهیم از دوره و نویسنده ای به دوره و نویسنده ای دیگر، مؤثر بوده باشم.
(جـودث گـورا | دسامبر ۲۰۱۲ م)

♦ پیشگفتار ناشر:
در ضرورت کاوش تاریخی سخن بسیار گفته شده، اما آنچه لازم است موضوع توجه دوباره قرار گیرد اینست؛ زمانی که صحبت از بررسی تاریخی و یا مطالعه سیر تحولات در یکی از شاخه های و معارف بشری می کنیم، بدانیم با چه نوع آگاهی مواجهیم و این آگاهی چرا و چگونه می تواند در بهبود مهارت هایمان به عنوان متخصصین آن رشته کمک کند. مطالعه سیر تحولات تاریخی از پایه ای ترین مطالعات هر رشته ای است؛ از دیدگاه آکادمیک آن را در زمره دروس پایه تخصصی قرار می دهند. مطالعه تاریخ بخشی از روند متخصص شدن است. این موضوع نه تنها در آن بخش از دانش که به طور مستقیم به تحولات جوامع بشری پیوند خورده اند، اجتناب ناپذیر است بلکه در علوم محض که به حوزه اندیشه و منطق نیز تعلق دارند، انکارناپذیر می نماید. در رشته های مختلف زمانی که ما از تاریخ صحبت می کنیم، به طور خاص زمانی را می توانیم شناسایی کنیم که آن رشته به خصوص هویت مستقل خود را یافته و با توسعه آگاهی ها و معرفت ها از دیگر رشته ها منشعب شده و به صورت یک دانش جدید درآمده است. اما این نقطه شروع ما در مطالعه تاریخ آن رشته نیست؛ بلکه به طور قطع ریشه های آن را در اعماق تاریخ جستجو می کنیم و حتی گاهی به نخستین دوران شکل گیری تمدن باز می گردیم. این موضوع البته موجب می شود بررسی های تاریخی در زمان های پیش از شکل گیری هویت مستقل علوم و رشته ها، اشتراکات زیاد و گاهی تطابق کامل با دیگر رشته ها داشته باشد و هرچه روند تخصصی شدن طی زمان شدت می گیرد، روایت های تاریخی نیز زبان تخصصی تر خود را می یابند و به وضوح ادبیات خود را از تاریخ سایر رشته ها مجزا می نمایند.

کتابی که پیش رو دارید، ما را به اعماق تاریخ زندگی بشر می برد و نقطه آغاز بررسی خود را، پس از ابتدایی ترین تجربه های بشر از «فضای درون» و شکل گیری این مفهوم در برابر «فضای بیرون» با پناه گرفتن در غارها، تلاش های نخستین او برای عینی سازی مفهوم «درون» در مقابل «بیرون» قرار می دهد؛ زمانی که انسان «مداخله در محیط» را به منظور ایجاد «فضای داخلی» می آموزد و به کار می گیرد. از این نقطه به بعد نزدیک ترین فضای دربرگیرنده انسان فضاهای داخلی است و زندگی بشر از غار تا فضاپیما، از دل زمین تا اوج آسمان، همگی در فضای داخلی شکل گرفته است. انسان ها به تدریج خود را لایه لایه در کالبدهای گوناگون (فضای اتاق، خانه، محله، شهر و…) قرار می دهند و مفاهیم درون و بیرون در اندیشه بشری گسترش می یابد؛ طی این روند، هرچه بیشتر فضاهای درونی را با خواسته هایش، چه فیزیکی و چه روانی نسبت به «فضاهای بیرونی» سازگارتر کرده و باز خود تحت تأثر این فضاهای خودساخته قرار گرفته است.

اکنون که در مراحل ابتدایی تحولی بزرگ در زندگی بشر هستیم، تحولی که به یقین تأثیرات بنیادی در تمام شئون زندگی انسان می گذارد و اگر از دو تحول پیشین (کشاورزی و یکجانشینی، و انقلاب صنعتی) تأثیرگذارتر نباشد، کم اثرتر نیست، لازم است برای درک منطقی فضاهایی که در آن زندگی می کنیم و یا می خواهیم برای آیندگان بسازیم، تاریخ را از خلال تجربه های نهفته در سبک ها و اشخاص و همکاری ها و همزمانی ها مطالعه کنیم و کتاب A History of Interior Design اثر ارزشمند جان پایل که ترجمه آن را در دست دارید، یکی از بهترین منابع محدود در این موضوع است. این کتاب با بیان روایی بی نظیر (برخلاف اغلب کتاب های مشابه که دارای انبوه اطلاعات نکته ای و محدود به تمایزات فرمی اند) سیر تدریجی و منطقی تحولات را به همراه تصاویر و ترسیمات متعدد به کمال بررسی می کند و جزئیات دوره های تاریخی را در چندین سطح و در ارتباط با هم مرور می نماید؛ خصوصیات محیطی و اجتماعی بستر، افراد مؤثر، ارتباط با معماری و فن ساختمان، فضاهای داخلی (موضوع اصلی کتاب)، اجزاء و عناصر داخلی رایج و… در این کتاب، تصویر کاملی از هر دوره تاریخی پیش روی مخاطب قرار می دهد. …

با توجه به حجم کتاب، این ترجمه به صورت دوجلدی منتشر شده است. مبنای تفکیک مطالب کتاب مقطع تاریخی انقلاب صنعتی در نظر گرفته شده است. از این رو از ابتدا تا پایان فصل دهم کتاب در جلد اول و فصل های دوازدهم تا بیست و دوم شامل انقلاب صنعتی تا دوران حاضر در جلد دوم قرار داده شده است. همچنین واژه نامه، نمایه و کتابشناسی نیز در پایان، و انتهای جلد دوم کتاب آمده است. هدف از تفکیک کتاب به دو جلد، در کنار برخی تصمیمات در خصوص مشخصات فیزیکی دیگر، تسهیل هرچه بیشتر دسترسی و استفاده دانشجویان به عنوان بخش عمده مخاطبین این کتاب، بوده است. در عین حال در هر نوبت از انتشار کتاب، تعداد محدودی نیز به صورت یک جلدی و با مشخصات فیزیکی (نوع کاغذ و صحافی و…) متفاوت عرضه می گردد.
(مهدی آتشی | مهـرماه ۱۳۹۷)

 

♦ فهـرسـت مطــالب کتـــاب:
مقدمه

۱. پـیش از تاریـخ تا آغاز تمـدن
۱.۱ فضاهای داخلی ماقبل تاریخ
– شواهد باستان شناسی
نخستین پناهگاه ها
سنگ افراشت ها و گورتپه های سنگی
– نشانه هایی از فرهنگ های قبیله ای
– الگو و طراحی
۱.۲ اولین سـکونتگاه های دائمی
– بین النهرین: سومر
– آمریکای پیش از کریستف کلمب
آمریکای شمالی
آمریکای مرکزی
آمریکای جنوبی
– مصر باستان
هندسه و تناسب
معابد و خانه های مصری
مبلمان و دیگر عناصر داخلی مصری

۲. تمدن های کلاسیک: یونان و روم
۲.۱ تمدن های مینوسـی و میسـنی
– کنوسوس (پایتخت کرت مینوسی)
– میسنی و تیرنسِ
۲.۲ یونان
– معبد
– فضاهای داخلی غیرمذهبیِ
* دیدگاه: رشد و توسعه یونان
۲.۳ روم
– قوس ها، طاق ها و گنبدها
– آمفی تئاترها و حمام ها
– معابد
* دیدگاه: هزینه زندگی در روم باستان
– ساختمان های غیرمذهبی
مبلمان و دیگر اثاثیه داخلی
– میراث روم: تکنولوژی یا فناوری

۳. صدر مسیحیت، بیزانس و رومانسک
۳.۱ طراحی صـدر مسـیحیت
– طراحی بیزانس
– راونا
* دیدگاه: موزای ی ک های راونا
– قسطنطنیه
– ایاصوفیه
– ساختمان های غیرمذهبی
۳.۲ اوایل قرون وسطی «دوران تاریک»
۳.۳ سبک رومانسک
– کلیساها
آلمان
ایتالیا
فرانسه
انگلستان
اسکاندیناوی
دژها و قلعه ها
* دیدگاه: صومعه در ک لونی
صومعه ها و دیرها
خانه ها
مبلمان و دیگر اثاثیه داخلی
رومانسک اسپانیایی

۴. سنت های اسلامی و آسیایی
۴.۱ نفوذ و تأثیر اسلام
– مساجد و کاخ ها
– تأثیر اسلام در اسپانیا
مسجد در اسپانیا
– مبلمان اسلامی
۴.۲ هند و پاکستان
– معماری بودایی، هندو و جین
ساختمان های مذهبی و غیرمذهبی هند و
معماری جینِ سبک معابد شمالی و جنوبی
– تأثیر اسلام در هند
* دیدگاه: توصیف برنیر از تاج محل
– مبلمان در هند
– نفوذ و تأثیر غرب
۴.۳ کامبوج
۴.۴ تایلند
۴.۵ اندونزی
۴.۶ چین
– معماری چینی
– مبلمان چینی
۴.۷ کـره
۴.۸ ژاپن
– مبلمان ژاپنی

۵. اواخر قرون وسطی
۵.۱ عناصر سبک گوتیک
۵.۲ تکنیک های جدید سـاخت
۵.۳ کلیساها و کلیساهای جامع گوتیک
– فرانسه
– انگلستان
– گوتیک در دیگر نقاط اروپا
۵.۴ بناهـای غیرمذهبـی
* دیدگاه: ساخت و ساز در قرون وسطی
– قلعه ها و قصرها
– خانه های قرون وسطی
– نوآوری در راحتی و آسایش خانگی

۶. عصر رنسانس در ایتالیا
۶.۱ ظهور اومانیسم
– علاقه به تاریخ در رنسانس
۶.۲ عناصر معماری رنسانس
۶.۳ رنسانس آغازین
– برونلسکی
– میکل اوتزو
– آلبرتی
۶.۴ رنسانس متعالی
– برامانته
– کاخ های رنسانس متعالی
* دیدگاه: شرح ک اخ فارنیسه از واساری
۶.۵ رنسانس متأخر و شـیوه گری
– میکل آنژ
– رومانو
– پالادیو
– وینیولا
۶.۶ اسباب و اثاثیۀ داخلی
– مبلمان
– پوشش ها

۷. باروک و روکوکو در ایتالیـا و شمال اروپـا
۷.۱ عناصر سبک باروک
۷.۲ سبک باروک در ایتالیا
– رُم
برنینی
بورومینی
– ونیز
لُنگینا
– تورین
گوارینی
یووارا
۷.۳ بـاروک در شـمال اروپـا
اتریـش
سوئیس
آلمان
۷.۴ مبلمان و دیگر امکانات داخلی

۸. رنسانس، باروک و روکوکـو در فرانسـه و اسپانیـا
۸.۱ فرانسه
– رنسانس اولیـه
– رنسانس متعالی
– باروک
کاخ ورسای
* دیدگاه: لوئی چهاردهم و ورسای
لوور
کلیساهای بـاروک
اثاثیه و مبلمان
– سبک ریجنسی تا روکوکو
هتل های پاریس پتی تریانو
مبلمان ریجنسی و روکوکو
– روکوکو تا نئوکلاسیسیسم
* دیدگاه: شارل پرسیه و پیر فرانسوا ِ
لئونارد فانتین: سبک امپراتوری ِ
– سبک امپراتوری
– سبک ایالتی
۸.۲ اسپانیا
– پلاترسکو
– دسورنامِنتادو
– چوریگوئرسک
– مبلمان و دیگر اجزای داخلی

۹. رنسانس تا جرجین درسرزمین های شمال غرب اروپا و انگلستان
۹.۱ سرزمین های پسـت
– خانه های شهری
– عمارت های خصوصی
۹.۲ انگلستان
– خانوادۀ سلطنتی تودور
– دورۀ الیزابت
اثاثیه الیزابتی
– جاکوبین
جونز
آرایش داخلی ساختمان به سبک جاکوبین
– از کارولین تا ویلیام و ماری
رِن
فضای داخلی و مبلمان دوره های کارولین و ویلیام و ماری
– ملکه آن
مبلمان در دوره ملکه آن
– جرجین
رابرت و جیمز آدام
* دیدگاه: رابرت آدام و خانه سایون
خانه های شهری جرجین
دیگر انواع ساختمان ها
مبلمان دوره جرجی

۱۰. آمریکای فدرال و مستعمراتی
۱۰.۱ سبک های کلونیال (مستعمراتی) در آمریکای لاتین
۱۰.۲ سبک های کلونیال (مستعمراتی) در آمریکای شمالی
– اولین خانه های کلونیال
– مبلمان و اثاثیه اوایل دورۀ مستعمراتی
– کلیساها و عبادتگاه ها
۱۰.۳ سـبک جرجین آمریکایی
– خانه های آمریکایی به سبک جرجین
– مبلمان به سبک جرجین آمریکایی و ملکه آن ِ
– ساختمان های عمومی اواخر دورۀ کلونیال
۱۰.۴ سبک های فدرال
– جفرسون
– بولفینچ
– تورنتون و لاتروب
– مبلمان دورۀ فدرال
– اثاثیه های دیگر سبک فدرال

* جلد دوم
۱۱. ریجنسی، احیا و انقلاب صنعتی
۱۱.۱ ریجنسی
– جان نش
– جان سون
– مبلمان ریجنسی
۱۱.۲ احیاء
– احیاء یونان
آلمان
انگلستان
ایالات متحده
– احیای الگوهای گوتیک
ایالات متحده
انگلستان
۱۱.۳ انقلاب صنعتی
– صنعتی سازی اولیه و اختراعات
– صنعت و فضاهای داخلی
– آهن و شیشه
انگلستان: جوزف پکستون
* دیدگاه: احساس عمومی به قصر بلورین
فرانسه: هنری لابروست، ویکتور بالتارد و گوستاو ایفل

۱۲. دوره ویکتوریا
۱۲.۱ ریشه های سبک ویکتوریایی
۱۲.۲ بریتانیا
– خانه های اعیانی
– ساختمان های عمومی و خانه های طبقه متوسط
– شا و احیاء سبک ملکه آن
۱۲.۳ ایالات متحده: انواع الگوهای سبک ویکتوریا
– خانه های اعیانی
– سبک خانه های بومی
سبک شینگل
سبک ادیرانداک (معماری روستایی)
– الگوی شیکِرِ
* دیدگاه: فلسفه شیکرها
– آسمان خراش های اولیه
– ساختمان های عمومـی
فرانک فورنس
۱۲.۴ مبلمان و سایر وسایل داخلی

۱۳. جنبش زیبایی شناسی
۱۳.۱ بریتانیا: هنر و پیشه
– جان راسکین و ریشه های جنبش هنر و پیشه
– ویلیام موریس
– فیلیپ وب
– دیگر طراحان انگلستان
* دیدگاه: روستی و خانه زیبا
– ارتباط با مدرنیسم
آنسلی وایسی
آرتور مکمردو
چارلز رنی مکینتاش
۱۳.۲ ایالات متحده آمریکا: جنبش پیشه وری
– گوستاو استیکلی و رویکرافترز
– ویل بردلی
– هنری هابسون ریچاردسون
– سامنر گرین، ماتر گرین و میبک
۱۳.۳ توسعه در قارۀ اروپا
آلمان: هرمـن موتزیـوس
هلند: هندریک پترو برلگ

۱۴. هنر نو و جدایی وین
۱۴.۱ ریشـه ها و خصوصیات هنر نو
۱۴.۲ بلژیک
– ویکتور اورتا
– هانری وان ده ولده
۱۴.۳ فرانسه
– مکتب نانسی
– هکتور ژرمن گیمار
– دیگر طراحان فرانسه
۱۴.۴ اسپانیا
– آنتونی گائودی
۱۴.۵ آلمان: یوگنستیل
– آگوست اِندل
– ریچارد ریمرشمید و پیتر بهرنس
۱۴.۶ اسکاندیناوی
۱۴.۷ اتریش و جدایی وین
– یوزف ماریا البریش
– اوتو واگنر
– یوزف هافمن
* دیدگاه: اتو واگنر و معماری مدرن
– آدولف لوس
۱۴.۸ ایالات متحدۀ آمریکا
– لوئیس کامفورت تیفانی
– لویی سالیوان

۱۵. التقاط گرایی
۱۵.۱ دانشسرای عالی ملی هنرهای زیبای پاریس
۱۵.۲ ایالات متحدۀ آمریکا
– معماران و طراحان کلیدی
ریچارد موریس هانت
مک کیم، مید و وایت
– ساختمان های عمومی
– ساختمان های بلند اولیه
– ظهور دکوراتور داخلی
ِالسی دولف
روبی راس وود
مک میلان
دیگر طراحان آمریکایی
– التقاط گرایی در آثار حرفه ای و مشهور
الییل سارینن و آکادمی کرنبروک
– کلاسیسیسم انتزاعی
– التقاط گرایی برای عموم
خانـه ها و آپارتمـان ها
مبلمان و لوازم جانبی
سینماها
۱۵.۳ اروپا
– اسکاندیناوی
– بریتانیا
ادوین لوتینز
– کشتی های اقیانوس پیما
– گستـرش التقاط گرایـی
* دیدگاه: ادوین لوتینز و خانه وکیل در دهلی نو

۱۶. پیدایش مدرنیسم
۱۶.۱ فرانک لوید رایت
– گام های اولیه
* دیدگاه: فلسفه فرانک لوید رایت
۱۶.۲ دِاستایل
– پیت موندریان و تئو وان دوسبرگ
– گریت ریتفلد
۱۶.۳ پیشگامان سبک بین الملل
– والتر گروپیوس و باوهاوس
– میس ون در روهه
آثار دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ م.
* دیدگاه: میس ون در روهه و ویلا توگندهات
مهاجرت به ایالات متحده آمریکا
آثار متأخر
– لوکوربوزیه
پاریس: توسعه زیبایی شناسی ماشینی
اولین خانه ها، ویلاها و آپارتمان ها
* دیدگاه: فلسفه لوکوربوزیه
شهرسازی و برنامه ریزی شهری
سال های پس از جنگ
آثار متأخر
– آلوار آلتو
* دیدگاه: دیدگاه آلوار آلتـو

۱۷. آرت دکو و طراحی صنعتی
۱۷.۱ آرت دکـو
– فرانسه
طراحان مبلمان
طراحان پارچه
کشتی های اقیانوس پیما
– ایالات متحدۀ آمریکا
طراحانی از اروپا
معماری دکو
– بریتانیا
– اسکاندیناوی
۱۷.۲ اکسپرسیونیسم
۱۷.۳ طراحی صنعتی
– ریموند لووی و دیگر طراحان
– آموزش طراحی
۱۷.۴ طراحی مسکونی
– آشپزخانه و سرویس
– روشنایی
– منسوجات، فرش و مبلمان

۱۸. گسترش مدرنیسم اولیه در اروپا
۱۸.۱ هلند
۱۸.۲ آلمان و اتریش
۱۸.۳ ایتالیا
۱۸.۴ سوئیس
۱۸.۵ فرانسه
۱۸.۶ اسکاندیناوی
۱۸.۷ انگلستان

۱۹. مدرنیسم در آمریکا
۱۹.۱ معماران و طراحان
– ایروینگ گیل
– فرانک لوید رایت: دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ م.
– رودولف شیندلر و ریچارد نویترا
– ویلیام لسکازی
– فیلیپ گودوین و ادوارد دورل استون
– والتر گروپیوس و مارسل بروئر
– میس ون در روهه
– فیلیپ جانسون
– اسکیدمور، اوینگز و مریل
– ارو سارینن
۱۹.۲ چیدمان و طراحی فضای داخلی: عکس العمل به مدرنسیم
۱۹.۳ مبلمان و دیگر اثاثیۀ فضای داخلی
– هانس کنـول
– کارخانه تولید مبلمان هرمان میلر

۲۰. استیلای مدرنیسم
۲۰.۱ ایتالیا
* دیدگاه: جیو پونتی: برج پریلی
۲۰.۲ اسکاندیناوی
۲۰.۳ فرانسه
۲۰.۴ آلمان
۲۰.۵ هلند
۲۰.۶ بریتانیا
۲۰.۷ ایالات متحده
– ساختمان های اداری شهری
– طرح ریزی فضاهای اداری
مبلمان اداری
– طراحان داخلی
۲۰.۸ مبلمان و دیگر عناصر طراحی فضای داخلی
– منسوجات

۲۱. بعد از سبک بین المللی: اواخر قرن بیستم
۲۱.۱ پیشتازان طراحی
– لوئی کـان
– سزار پلـی
۲۱.۲ های تک
– باکمینستر فولر
– ریچارد راجرز و رنزو پیانو
– نورمن فاستر
– جیمز استرلینگ
۲۱.۳ پست مدرنیسم
– رابرت ونتوری و دنیس اسکات براون
– مایکل گریوز
– دیگر آثار پست مدرنیستی در آمریکا
– پست مدرنیسم در اروپا
۲۱.۴ احیاء سنت
– اَلان گرینبرگ
– رابرت استرن
۲۱.۵ ساختارشکنی و مینیمالیسم
– پیتر آیزنمن
– فرانک گـری
– زها حدید
– رم کولهاس
– دنیل لیبسکیند
۲۱.۶ مدرنسیم متأخر
– آ.اِم.پی
– چارلز گواثمی
– ریچارد مایر
۲۱.۷ فردگرایی
– فیلیپ استارک
– آندره پوتمن
۲۱.۸ دیگر گرایش ها
– رویارویی شرق و غرب
۲۱.۹ مبلمان جدید
۲۱.۱۰ موزه های جدید
۲۱.۱۱ حفاظت و نگهداری
۲۱.۱۲ طراحـی آگاهانۀ اجتماعی
۲۱.۱۳ طراحی سـبز
۲۱.۱۴ به سوی آینده

۲۲. طراحی در زمینه ای جدید
۲۲.۱ عناصر کلیدی
– پایداری
– تکنولوژی
* دیدگاه: طراحی سبز
– رفاه اجتماعی
– نام و هویت تجاری
– همکاری و مشارکت
جهانی گرایی
– استفادۀ مجدد و منطبق
– حفاظت آثار تاریخی
۲۲.۲ رویکردهای سبکی
– مسیر اصلی مدرنیسم
– معماری بیومورفیسم
– ساختارشکنی عملکردی
– ساخته های رنگین
– بازگشت به های تک
۲۲.۳ ساختمان ها و انواع فضاهای داخلی
– موزه ها
– هنرهای نمایشی
– هتل ها
– رستوران ها
– فضاهای بهداشتی و درمانی
– اداری
– فضاهای داخلی مسکونی
– فروشگاه ها
– مدارس
– کتابخانه ها
– محل عبادت
– حمل ونقل
– مجموعه های چندعملکردی
۲۲.۴ مبلمان و اثاثیـه
۲۲.۵ طراحی داخلی
۲۲.۶ به سـوی آینـده

لینک مرتبط: انتشار کتاب «تاریخ طراحی داخلی؛ جلد اول: پیش از انقلاب صنعتی»
دریافت تصویر جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2019 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook