انتشار کتاب «الگوهای پایدار دیوار سبز؛ راهنمای فنی گزینش و اجرای دیوار و نمای سبز در شهر تهران‮‬‏‫»

اختصاصی، معمارنیوز – انتشار کتاب «الگوهای پایدار دیوار سبز؛ راهنمای فنی گزینش و اجرای دیوار و نمای سبز در شهر تهران‮‬‏‫»

مؤلفان:
– مهدی حمزه نژاد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
– مهیار کلیائی؛ مدرس دانشکاع پیام نور تهران
ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸
شمارگان: ۱۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۲۸۲ صفحه
قیمت: ۶۰/۰۰۰ تومان

پیشگفتار:
افزایش روز افزون جمعیت و شمار شهرنشینی در دهه های اخیر و تغییر الگوی معماری خانه از حالت افقی به عمودی و روی آوری به ساخت برج های مسکونی و آسمانخراش، مشکلات و پیامدهای ویژه ای داشته است. پیامد نخست اینکه چشم انداز انسان از فضای شهری به محیطی بی روح، و مصنوع تبدیل شده، و روز به روز در برابر فضاهای طبیعی شهر در حال گسترش است. در ایران نیز همین پیامد، کالبد زندگی سنتی را به زندگی آپارتمانی تغییر داده است. یکی از مشکلات کلان شهرهای بزرگ همچون تهران، کمبود فضای سبز شهری است تا بتواند همواره محیط زندگی شهری را شاداب و پرطراوت نگه دارد. چرا که نیاز انسان به طبیعت در نهاد او زنده است.
پیامد دوم، مشکلات اساسی چون گرم شدن زمین، آلودگی هوا و آب، مصرف بی رویه انرژی و هزینه های اقتصادی بالای آن بوده که بهره گیری از فناوری های معماری پایدار و به ویژه پدیدآوردن ساختمان سبز را دارای اهمیت زیادی کرده است. ساختمان سبز دارای فرآیندی در راستای افزایش کیفیت ساختمان می باشد؛ و به گونه ای از انرژی، آب و ساختمایه ها (ساختمایه ها) بهره گیری می کند که کمترین پیامد منفی را روی سلامت انسان و محیط داشته باشد. از میان مهم ترین راه حل های پیشنهادی معاصر در راستای معماری سبز و معماری همساز با طبیعت، بهره گیری از ویژگی های مثبت عناصر طبیعی مانند گیاهان است؛ مانند توانایی خنک کردن محیط ،سایه اندازی، کاهش گرمای بازتابی، تولید رطوبت و برودت تبخیری. گیاه عنصری است که از محیط زیست آدمی جدایی ناپذیر است. با افزایش نگرانی ها در مورد محدودیت سطح زمین برای کاشت گیاهان، راه حل های خلاقانه ای برای گسترش فضای سبز پدیدآمده است. امروزه سطوحی که بیشترین امکان و استعداد برای کاشت گیاه را دارا می باشند دیوارها هستند. بدین گونه پیامد بهره گیری از دیوار سبز افزون بر گسترش فضای سبز در پهنه شهر، پاکیزگی هوا و کاهش آلودگی و به ویژه صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان می باشد.

دیوارها همچون سامانه های سبز عمودی می توانند مایه بهبود دمای درون ساختمان، ذخیره انرژی، زیباسازی نما، آرامش روانی، کاهش آلودگی هوا، کاهش اثر جزیره ای گرمای شهری و از پی آن کالبد شهر بشوند. دیوار های سبز دمای هوا را کاهش می دهند؛ و عایق حرارتی دیوار می شوند؛ و جذب انرژی خورشیدی و پرتوهای بازتابیده شده از سطح خیابان و ساختمان های دیگر در شهر را کاهش می دهند. دیوار سبز سودمندی های دیگری مانند کاهش آلودگی صوتی، کاهش آلودگی هوا، افزایش سرانه فضای سبز، تولید اکسیژن بیشتر، کاهش ذرات گرد و غبار و افزایش رطوبت نسبی هوا، پدیدآوردن خرده اقلیم معتدل، و همچنین تاثیرات زیست محیطی، مانند کاهش اثر جزایر گرمایی شهری و بهبود زیبایی و چشم انداز شهری دارد.

ﻓﻨﺎوری دﻳﻮار ﺳﺒﺰ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻮده و ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ دارد. بهره گیری از نمای ساختمان ها برای پدیدآوردن فضای سبز، همگام با جامعه جهانی از سوی شهرداری تهران در حوزه معاونت خدمات شهری تهران و سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است. از این رو با توجه به هدف اصلی و سیاست گذاری ها در این زمینه، در باره تشویق و ترویج فضای سبز عمودی و گسترش هرچه بیشتر آن در سطح شهر، کارهایی در زمینه افزایش آشنایی مردم با این فناوری و ویژگی های خاص آن انجام شده است. برای گسترش فضای سبز شهر تهران، طرح هایی مانند «تعیین بهای خدمات تشویقی و شاخص های اقتصادی جلب مشارکت شهروندان در پدیدآوردن و گسترش فضای سبز بر بدنه و فضاهای رهاشده ساختمان ها در شهر تهران» در یکصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران تدوین شده است. بر اساس ماده واحده این طرح، شهرداری تهران موظف شد برای پدیدآوردن و گسترش فضای سبز به صورت عمودی و افقی بر نمای ساختمان ها و فضاهای رهاشده واجد شرائط اماکن شهری (اعم از عمومی، دولتی و خصوصی) اقدام کند. برای انجام این طرح، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر داری تهران کمیته گسترش فضای سبز بر روی بام ها و نمای ساختمان شهر تهران را تشکیل داد؛ و مشاورین علمی با تخصص های گوناگون مورد نیاز فناوری های نوین بام و دیوار سبز را بکار گرفت؛ و موظف شد همگام با پژوهش در باره این فناوری ها و بومی کردن آنها برای اقلیم محلی، دستورالعمل هایی برای ساخت درست فضای سبز عمودی ارائه کند، و چند طرح پایلوت دیوار سبز را بر روی شماری از ساختمان های شهر داری انجام دهد. مناطق ۲۲ گانه شهرداری نیز موظف به ساخت دیوارهای سبز بر روی شماری از ساختمان های شهرداری مناطق و ساختمان های وابسته شدند.

با توجه به هدف اصلی و سیاست های شهرداری تهران در تشویق و ترویج فضای سبز عمودی و گسترش هر چه بیشتر آن در سطح شهر می بایست پروژه های در دست ساخت با بهره گیری از دانش و تجربه جهانی در رابطه با این فناوری نوین و بومی کردن آن با توجه به شرائط اقلیمی شهر تهران انجام شود. چون بهره گیری از فناوری دیوار سبز در ایران مراحل تجربی خود را میگذراند، طراحی و ساخت آن با روش های ناپایدار و ناکامی در آن می تواند تأثیرات منفی در پیگیری جامعه و مسئولین در راستای گسترش هر چه بیشتر دیوارهای سبز در مقیاس شهری که هدف اصلی آن طرح است، داشته باشد. برای کاستن از دشواری های احتمالی، معیارهایی برای پشتوانه بیشتر در موفقیت دیوار سبز از سوی پژوهشگران و کارشناسان شهرداری تهران تدوین شد؛ و دستاوردهای آن به صورت دستورالعملی در راستای طراحی پایدار دیوارهای سبز در شهر تهران تاکنون از سوی مجریان و پیمانکاران دیوار سبز بهره گیری شده است.

کتاب پیش رو برآن است تا در راستای اهداف مورد انتظار شهرداری تهران برای افزایش بهره گیری از فناوری دیوار سبز، و با استناد به این دستورالعمل، این فناوری را معرفی کند؛ و ویژگی های وابسته به هر سامانه آن، و عوامل تأثیرگذار بر کارکرد فناوری دیوار سبز را به همراه نکات طراحی، فنی، و ساخت فناوری دیوار سبز را برای ساخت سامانه در شهر تهران تشریح نماید.

 

• فهرسـت مطالـب کتـاب:
پیشگفتار

فصل اول: “پیشینه تحلیلی معماری پایدار و سبز در صد سال اخیر”
۱-۱ مقدمه
۱-۲ تعاریف
۱-۲-۱ معنای واژه پایداری
۱-۳ معماری پایدار
۱-۴ معماری سبز
۱-۵ لزوم معماری پایدار و گرایش به سمت به معماری سبز
۱-۶ پیشینه معماری پایدار
۱-۶-۱ دوره اول دگرگونی ها: انتشار گازهای گلخانه ای و بی توجهی به مسائل زیست محیطی در ساخت و ساز
۱-۶-۲ دوره دوم دگرگونی ها: آگاهی از تأثیر فعالیتهای انسانی بر محیط زیست بدون دانستن پیامدهای آن
۱-۶-۳ دوره سوم دگرگونی ها: آگاهی انسان به تأثیر فعالیت هایش بر محیط زیست و پیامد های آن
۱-۶-۴ دوره چهارم دگرگونی ها: بازگشت به گذشته و نادیده گرفتن مسائل زیست محیطی
۱-۶-۵ دوره پنجم دگرگونی ها: توجه دوباره به مسائل زیست محیطی و تعیین مسئولیت کشورها در زمینه مسائل زیست محیطی
۱-۶-۶ دوره ششم دگرگونی ها: کاربرد اصطلاح پایداری و ضرورت دستیابی به توسعه پایدار
۱-۶-۶-۱ کاملترین تعریف از توسعه پایدار
۱-۶-۷ دوره هفتم دگرگونی ها: تعیین اهداف اصلی دستیابی به توسعه پایدار
۱-۶-۷-۱ ارکان دستیابی به پایداری
۱-۶-۸ دوره هشتم دگرگونی ها: ورود مسائل توسعه پایدار جهانی در معماری
۱-۶-۹ دوره نهم دگرگونی ها: روند های اخیر معماری پایدار
۱-۷ معماری سبز یا پایدار؟
۱-۸ نتیجه گیری
۱-۸-۱ کارهای انجام شده در ایران جهت دستیابی به توسعه پایدار
۱-۸-۱-۱ ماده ۵۰ قانون اساسی
۱-۸-۱-۲ سند چشم انداز
۱-۸-۱-۳ بنیاد توسعه پایدار ایران
۱-۸-۱-۴ مؤسسه ساختمان سبز ایرانیان
۱-۸-۱-۵ انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
۱-۸-۱-۶ تشکیلات و سازمان های تشکیل شده به موجب قانون بند۹ تبصره ۱۹
۱-۸-۱-۷ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
۱-۸-۱-۸ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۱-۸-۱-۹ پژوهشگاه استاندارد
۱-۸-۲ راهکارهای پیش روی ایران برای دستیابی به معماری سبز و پایدار

فصل دوم: “آشنایی با سامانه دیوار و نمای سبز”
۲-۱ مقدمه
۲-۲ پیشینه کاربرد دیوار سبز
۲-۳ انواع سامانه های دیوار سبز
۲-۳-۱ نماهای سبز
۲-۳-۱-۱ گزینش گیاه در سامانه نمای سبز
۲-۳-۲ سیستم دیوار زنده
۲-۳-۳ سامانه های دیوار سبز هیدروپونیک (نمدی/ دیوار سبز)
۲-۳-۳-۱ گونه گیاه مورد استفاده در سامانه دیوار زنده
۲-۴ مقایسه گونه های سامانه های سبز عمودی

فصل سوم: “نمونه های مورد ساخت دیوار سبز در جهان و ایران”
۳-۱ مقدمه
۳-۲ نمونه های ساخت دیوار سبز در جهان و ایران
۳-۲-۱ نمونه های ساخت دیوار سبز در جهان
نمونه های ساخت دیوار سبز در ایران

فصل چهارم: “سودمندی سامانه های دیوار و نمای سبز”
۴-۱ مقدمه
۴-۲ سودمندی های دیوار سبز و دسته بندی آنها براساس ارکان معماری پایدار
۴-۳ سودمندی های صرفه جویی انرژی
۴-۳-۱ کاهش مصرف و ذخیره انرژی
۴-۳-۲ بهبود کارکرد حرارتی ساختمان
۴-۳-۳ کاهش شار حرارتی و بازتابش خورشید
۴-۳-۴ کاهش دمای سطح ساختمان و کاهش دمای درونی ساختمان
۴-۳-۵ کارکرد سرمایش تبخیری
۴-۳-۶ پدید آوردن سایه و اثر خنک سازی و افزایش رطوبت
۴-۳-۷ پدید آوردن لایه عایق توسط پوشش گیاهی و لایه زیرین آن
۴-۳-۸ کاهش تأثیر باد بر نمای ساختمان
۴-۴ سودمندی های زیست محیطی
۴-۴-۱ کاهش اثر جزایر گرمایی شهری
۴-۴-۲ سودمندی های آوایی
۴-۴-۳ مقابله با آلودگی هوا
۴-۴-۴ تغییر محیط زیست درونی توسط زیر ساخت های سبز شهری
۴-۴-۵ سودمندی های اجتماعی
۴-۴-۶ سودمندی های اقتصادی
۴-۵ پژوهش های صورت گرفته در زمینه استفاده از سامانه های های دیوار و نمای سبز در جهان
۴-۶ پژوهش های صورت گرفته در زمینه استفاده از دیوار سبز در ایران
۴-۷ عوامل تأثیر گذار بر میزان رشد گیاهان
۴-۸ عوامل تأثیر گذار بر صرفه جویی انرژی از راه دیوارهای سبز
۴-۹ عوامل تأثیر گذار بر کاهش انتقال گرما(شار حرارتی) از راه دیوارهای سبز
۴-۱۰ عوامل تأثیر گذار بر کاهش نوسان دمای سطح بیرونی از طریق دیوارهای سبز
۴-۱۱ عوامل تأثیر گذار بر سرمایش و عایق بندی از راه دیوارهای سبز
۴-۱۲ عوامل تأثیر گذار بر سایه اندازی و ایجاد مانع از راه دیوارهای سبز
۴-۱۳ عوامل تأثیر گذار بر کاهش خرده اقلیم محیط ساختمان و اقلیم محلی شهر و کاهش اثر جزایر گرمایی شهری از راه دیوارهای سبز
۴-۱۴ عوامل تأثیرگذار بر سودمندی های آوایی از طریق دیوارهای سبز
۴-۱۵ عوامل تأثیرگذار در کسب اسپوره های گرده و قارچ از راه دیوارهای سبز
۴-۱۶ یافته های ارزیابی عوامل تأثیر گذار درونی و بیرونی
۴-۱۷ دسته بندی عوامل تأثیر گذار
۴-۱۸ بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم: “معیارهای مؤثر بر گزینش دیوار و نمای سبز مناسب هر مکان”
۵-۱ مقدمه
۵-۲ معیارهای مؤثر بر گزینش دیوار سبز مناسب هر مکان
۵-۳ معیارهای (عامل) تأثیر گذار
۵-۳-۱ معیارهای محیطی- مکانی
۵-۳-۱-۱ فاکتورهای اقلیمی درون ساخت گاه
۵-۳-۲ ساختمان و اجزای آن
۵-۳-۳ ویژگی و اجزای سامانه های سبز
۵-۳-۳-۱ گونه گیاهی متناسب با اقلیم
۵-۳-۳-۲ ویژگی های مورفولوژی گیاهی
۵-۳-۴ سطح فرهنگ و اقتصاد افراد
۵-۳-۵ معیار خاص مرتبط با سامانه های سبز عمودی
۵-۳-۵-۱ کارکرد های های مورد انتظار از سیستم
۴-۵ بحث و نتیجه گیری

فصل ششم: “راهنمای فنی گزینش و کاربرد دیوار و نمای سبز در شهر تهران”
۶-۱ مقدمه
۶-۲ ساختار تدوین دستور العمل کاربرد دیوار سبز در شهر تهران
۶-۳ بخش مدیریت شهری
۱-۳-۶ معیارهای مؤثر بر گزینش دیوار سبز مناسب هر مکان
۶-۴- تعیین سطح کاربرد دیوار سبز متناسب با پهنه بندی سه گانه اقلیمی شهر تهران
۶-۵ تعیین شرایط محیطی موجود برای گزینش و کاربرد گونه های سامانه دیوار سبز جهت تحقق اهداف مورد انتظار از سیستم در شهر تهران
۶-۵-۱ نمودار کیفیت محیطی برای گزینش دیوار سبز مناسب هر مکان
۶-۶ سطح توصیهپذیری ساختمان براساس ۳ سطح مدیریت شهری (اجتماعی ،اقتصادی، زیست محیطی)
۶-۷ دیوار و نمای سبز مناسب شهر تهران
۶-۸ نکات فنی در گام طراحی
۶-۸-۱-۲ بارگذاری ناشی از وزن گونه های دیوار سبز بر سطح نما و سازه ساختمان
۶-۸-۱-۳ نکات مرتبط با زمین لرزه و پهنه بندی زلزله در تهران
۶-۸-۱-۳-۱ امن ترین و زلزله خیز ترین نقاط تهران
۶-۸-۱-۳-۲ گزینش دیوار سبز مناسب با توجه به پهنه بندی زلزله شهر تهران
۶-۸-۲-۱ طراحی پانل های مدولار سامانه های دیوار های سبز و زنده
۶-۸-۲-۲ چگونگی اتصال پانل های مدولار در سامانه های دیوار سبز و نمای سبز مدولار به نمای ساختمان
۶-۸-۳ عایق حرارتی
۶-۸-۴ بستر کاشت
۶-۸-۵ سامانه آبیاری
۶-۸-۶ نگهداری و مراقبت
۶-۸-۲ نکات فنی اقلیمی
۶-۸-۲-۱ پوشش گیاهی
۶-۸-۲-۲ شرایط آلودگی تأثیرگذار
۶-۸-۲-۳ جهت نمای ساختمان متناسب با انواع سیستم دیوار سبز
۶-۸-۲-۴ گونه عایق رطوبتی مورد نیاز ساختمان
۳-۸-۶ نکات فنی کارکردی
۶-۸-۳-۱ جداول نکات فنی سازه ای، اقلیمی و کارکردی متناسب با هر سامانه جهت تحقق اهداف مورد انتظار از سیستم در شهر تهران
۶-۸-۳-۲ نکات مرتبط با طراحی سامانه های روشنایی دیوار های سبز در فضاهای درونی
۶-۸-۳-۴ نکات مرتبط با حافظت در برابر آتش
۶-۸-۳-۵ نکات زیبایی شناسانه در طراحی
۹-۶ تسهیلات تشویقی پیشنهادی برای ساخت دیوار سبز بر سطح نمای ساختمان ها
۱۰-۶ کنترل سنجش کارکرد دیوارهای سبز موجود
۱۱-۶ ارزیابی کارکرد حرارتی و میزان صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان دارای دیوار سبز سنتی در مقایسه با ساختمان معمولی در شهر تهران
۶-۱۲ بحث و نتیجه گیری

فصل هفتم: “نکات اجرایی برای ساخت، نصب، و آبیاری گونه های سامانه دیوار و نمای سبز”
۱-۷ مقدمه
۲-۷ سازه و اجزای سامانه های دیوار سبز
۳-۷- ساخت و نصب نماهای سبز
۷-۳-۲ خاک و لایه های رشدی
۷-۳-۳ پوشش گیاهی در نماهای سبز
۷-۳-۴ آبیاری و زهکشی
۷-۳-۵ جزئیات ساخت گونه های سامانه دیوار سبز
۷-۴ بحث و نتیجه گیری

دریافت تصویر روی جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.
هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2020 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook