اعلام نتایج مسابقه «طراحی معماری ساختمان خردسرای فردوسی در مشهد»

بنا بر اعلام دبیرخانه مسابقه طراحی معماری “ساختمان خردسرای فردوسی در مشهد”، و مطابق با زمانبندی اعلام شده در فراخوان، در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۹ نتایج مسابقه اعلام، و رتبه های برتر و شایسته تقدیر، طی گزارش مدیر مسابقه و بیانیه هیئت داوران، به شرح ذیل معرفی شدند.

* تصاویر آثار برتر و شایستگان تقدیر متعاقبا منتشر و اطلاع رسانی خواهد شد.

• گزارش دبیــرخانه مسابقـه و اعـلام نتــایج:
‎به نام خداوند جان و خرد
خداوند را سپاس می گوییم که به ماه سپندارمذ روز ارد، در سالروز پایان سرایش شاهنامه، با راهنمایی آموزگاران و همکاری معماران ارجمند ایران زمین، مسابقه معماری ساختمان خردسرای فردوسی، با ضابطه مندی و استواری به انجام رسید.
داوری آثار مسابقه، طی یک هفته از چهاردهم تا بیست و یکم اسفندماه در سه گام انجام شد، و سپس در روز آدینه ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۹، با گرد هم آیی داوران، ۳۲ اثر راه یافته به مرحله داوری حضوری گروهی، در ۸ ساعت متوالی، با گفتگو و بررسی دقیق و چندباره، داوری شد.
در پایان نشست داوری، بیانیه داوران نگاشته شد و رئیس گروه داوران، جناب آقای دکتر داریوش بوربور متن را خواندند و به امضای داوران رسید. اینک با انتشار متن بیانیه داوری، رتبه های برتر و آثاری که به سبب ارزش های ویژه معماری قابل تقدیر شناخته شدند، معرفی می شوند:

♦ رتبــــه های بـرتــــر:
• رتبه اول: لیلا گلباغی و پژمان طیبی
• رتبه دوم: علی بیدرام
• رتبه سوم مشترک: فرناز سید حسینخانی
• رتبه سوم مشترک: نیما مکاری

♦ آثـار تقدیـــر شده:
• رویا اصحابی
• جعفر اعرابی
• فرهاد باقرزاده
• جعفر بزاز
• سعید پرتوی
• داراب دیبا
• محمد رضوان
• صائب علی محمدی
• حمیدرضا قهرمان پورى
• علی مرادی

سفارش دهنده: موسسه خردسرای فردوسی
برگزار کننده: کانون هم اندیشی معماری مشهد
مدیر مسابقه: محمدباقر طباطبایی | ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۹
شادکام و کامیاب باشید

• گزارش مدیــر مسابقه:
بنام خداوند جان و خرد
باران مهر بر جان معماران ایران زمین ببارد که فراخوان مسابقه معماری ساختمان خردسرای فردوسی را پاسخ گفتند و با تمام توش و توان در آن شرکت کردند. بیشتر از هزار و دویست نفر در مسابقه نام نوشتند، و در مهلت تعیین شده، بیشتر از یکصد و پنجاه اثر بارگذاری شد.
با توجه به راهنمای مسابقه، مدیر مسابقه ارزیابی کمّی و شکلی آثار رسیده و تشخیص آثار قابل داوری را انجام داد، و شمار یکصد و سی و سه اثر، به فرایند داوری وارد شد. داوری در سه گام بصورت مجازی انجام گرفت:

در نخستین گام، از هریک از داوران گرامی خواسته شد آثاری را که فاقد ارزش های کیفی پایه می دانند، از فرایند حذف کنند. آنچه بطور مشترک با نظر پنج یا چهار داور حذف شده بود، از ادامه فرایند کنار گذاشته شد.
در دومین گام، از داوران محترم خواسته شد با توجه به آثار باقی مانده، چنانچه اثری را قابل ارزیابی مجدد می دانند، از میان حذف شده ها به فرایند داوری بازگردانند. در این گام، گفتگوها و مشورت های فراوان صورت گرفت و نظر به اشتراک نظر داوران، تعداد شش اثر به فرایند داوری بازگردانده و بنابراین سی و چهار اثر به گام سوم وارد شد.
در سومین گام، از داوران محترم خواسته شد از میان سی و چهار اثر، پنج اثر را بعنوان برتر و پنج اثر را بعنوان ذخیره معرفی کنند. اشتراک نظر داوران، منجر به تعیین بیست و شش اثر، گردید که توسط یک یا چند داور در میان آثار برتر یا آثار ذخیره،‌ نشانه گذاری شده بود.
پس از سه گام بالا که با مشورت گیری از داوران محترم و اشتراک نظر ایشان و با راهنمایی های ویژه آقای دکتر داریوش بوربور رئیس محترم هیأت داوران برداشته شد،‌ داوری حضوری گروهی در روز آدینه بیست و دوم اسفندماه، در تهران (در محل نمایشگاه شرکت پادایران)‌ برگزار گردید. گزارش تصویری آن توسط برگزارکننده مسابقه، کانون هم اندیشی معماری مشهد، منتشر خواهد شد.
در جلسه حضوری گروهی داوری،‌ ابتدا از هریک از داوران گرامی خواسته شد چنانچه درباره فرایند اجرا شده تا آن زمان، دیدگاهی اصلاحی دارند که منجر به بازگرداندن اثری به داوری حضوری یا حذف اثری دیگر بشود، بیان کنند. استدلال های داوران در این موضوع،؛ منجر به ورود سی و دو اثر به فرایند داوری حضوری گردید. سپس گفتگو و مباحثات و مشاهده و ارزیابی چندباره آثار و نمره دهی و رتبه بندی آنها آغاز شد. رتبه های یکم و دوم و رتبه مشترک سوم،‌با اتفاق نظر داوران، پس از حدود هشت ساعت بررسی مداوم، تعیین و بیانیه صادر شد. همچنین داوران محترم، تعداد ده اثر را به سبب دیدگاه یا ارزش ویژه معماری، قابل تقدیر شناختند. بیانیه داوری توسط برگزار کننده مسابقه، منتشر شده است.

بنابراین گروه بندی آثار مسابقه به این ترتیب بوده است:
اول/ رتبه های اول تا سوم، که جوایز را دریافت خواهند کرد. (چهار نفر)
دوم/ آثار تقدیر شده، که لوح تقدیر دریافت خواهند کرد. (ده نفر)
سوم/ آثار راه یافته به مرحله داوری گروهی، که نقشه ها و نام همکاران ایشان دریافت شده، و گواهی حضور و تشکر از حضور در مسابقه را دریافت خواهند کرد.
چهارم/ سایر آثار

مدیر مسابقه معماری خردسرای فردوسی، به تمامی شرکت کنندگان محترم اطمینان می دهد که در تمامی فرایند مسابقه و داوری آثار، هیچگونه اعمال نظری از جانب برگزار کننده یا سفارش دهنده محترم صورت نگرفته، و داوران نیز تنها بر اساس ارزش های معماری، معیارهای راهنمای مسابقه و کیفیت اثار،‌ داوری کرده اند.
پیداست که هر معماری والاترین تلاش خود را برای اثر خود انجام می دهد و بنابراین تمامی آثار دارای ارزش است. اما مسابقه معماری تنها یک برنده و شماری اندک آثار برتر و تقدیر شده دارد. در مسابقه معماری خردسرای فردوسی، همه معماران ارجمندی که فراخوان را پاسخ گفتند، شایسته تقدیرند.
مدیر مسابقه/ محمدباقر طباطبایی
بیست و پنجم اسفندماه نود و نه

• بیـــانیـه هیـئت داوران:
به نام خداوند جان و خرد
بیانیه داوری مسابقه معماری خردسرای فردوسی

داوران مسابقه معماری خردسرای فردوسی، پس از داوری آثار مسابقه، نتایج داوری خود را برای آگاهی جامعه حرفه‌ای معماری به‌ویژه معماران شرکت کننده در مسابقه، اعلام می‌کنند.
کانون هم‌اندیشی معماری مشهد، مسابقه معماری خردسرای فردوسی را، با خواست موسسه خردسرای فردوسی، در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹، با مدیریت سیدمحمدباقر طباطبایی، و به داوری امضا کنندگان این بیانیه، برگزار کرد. با پیشنهاد مدیریت مسابقه، گروه داوران در دی‌ماه ۱۳۹۸ انتخاب شدند و برگزارکننده مسابقه، احکام داوری را به ایشان ابلاغ کرد.
نخستین جلسه هیأت داوران در روز دوشنبه بیست و هشتم بهمن‌ماه ۱۳۹۸، برای معارفه، آشنایی با موضوع و تحلیل اهداف مسابقه برگزار شد. در این جلسه ضمن تبیین موضوع و تدوین شیوه داوری، معیارهای ارزیابی آثار و انتظارات کلی از آنها تعیین گردید و مقرر شد در راهنمای مسابقه گنجانده شود. همچنین در این جلسه آقای دکتر داریوش بوربور بعنوان رئیس هیأت داوران انتخاب شدند. در ادامه دو عضو جایگزین گروه داوران (الهام امامی، سهیل مظفری) نیز انتخاب و معرفی شدند.
پس از اعلام ضوابط ساختمانی زمین خردسرای فردوسی توسط شهرداری مشهد، و با توجه به اصلاح زمان‌بندی مسابقه به سبب بیماری همه‌گیر، فراخوان همگانی در تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۹۹ منتشر شد. بعد از فراخوان و نام‌نویسی شماری فراوان از معماران ایران، روند برگزاری مسابقه با نظر داوارن، مدیریت شد، تا آنکه آثار شرکت‌کنندگان، در تاریخ تعیین شده از یکم تا دهم اسفندماه ۱۳۹۹ دریافت گردید.
برپایه ارزیابی مقدماتی آثار دریافت شده توسط مدیر مسابقه، تعداد ۱۳۳ اثر، دارای شرایط لازم برای داوری تشخیص داده شد. داوری این آثار، در سه مرحله، بصورت مجازی و یک مرحله حضوری گروهی انجام گرفت:
– مرحله اول: بررسی و ارزیابی کیفیت کلی بنا و فضای طراحی شده، و حذف اثار فاقد کیفیت‌های مورد انتظار
– مرحله دوم: گزینش آثار دارای حداقل کیفیت‌های لازم برای رتبه‌بندی (منجر به انتخاب اولیه ۳۵ اثر)
– مرحله سوم: گزینش آثار و رتبه‌بندی آنها در دو دسته برتر و ذخیره (منجر به انتخاب اولیه ۲۶ اثر)
– مرحله حضوری گروهی: گزینش آثار برتر و قابل تقدیر

در تمامی مراحل بالا و همچنین در داوری حضوری گروهی، تمام بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های داوری، کاملا مستقل و بدون هیچ‌گونه دخالت سایر ارکان مسابقه صورت گرفت. هیچ‌یک از طرح‌های ارزیابی شده، از دیدگاه داوران، واجد کیفیت استثنایی نبودند. هرچند در بعضی از آثار، انگاره‌ها و مفاهیم جالب توجهی ارائه شده بود، لیکن در بسیاری از موارد، امکان اجرای آنها با ملاحظه ضوابط و توان اجرایی، مورد تردید بود. داوران تمامی مدارک دریافت شده از مسابقه دهندگان را با دقت و تأمل مطالعه و بررسی کردند و حذف یا رتبه‌بندی و امتیازدهی آثار را بر اساس سازمان فضایی، رعایت اصول ساختاری، ارزش‌های عملکردی، انطباق با برنامه کالبدی و انگاره‌های طراحی، انجام دادند.
پس از جمع‌بندی نتایج مراحل سه‌گانه داوری مجازی، جلسه حضوری گروهی در روز جمعه ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۹ با حضور تمامی اعضای گروه داوران در محل تعیین شده برگزار شد و داوری با سنجش انطباق آثار با داده‌های راهنمای مسابقه، در چند گام با بررسی چندباره آثار، انجام گرفت.
درپایان، پس از گفتگو و تبادل دیدگاه‌های مفهومی و فنی معماری و مباحثه داوران، و بر اساس تصمیم مشترک، نتیجه مسابقه معماری خردسرای فردوسی با تعیین شناسه‌های رتبه‌های برتر اول تا سوم، و آثار قابل تقدیر (طبق مشخصات نام‌نویسی در مسابقه) به ترتیب زیر اعلام می‌شود:
– رتبه سوم مشترک: شناسه‌های ndfmq و ulvxk
– رتبه دوم: شناسه vrbkj
– رتبه اول: شناسه .dihpn
– آثار قابل تقدیر: شناسه های fcpod و mgzur و nkjxc وptcdv و rmony و sgtjo و uoygk و وvwgsy و Xocri و ytbhr

گروه داوران، از برگزارکننده و مدیریت مسابقه معماری خردسرای فردوسی، به سبب تلاش برای به ثمر رساندن فرایندی ضابطه‌مند و استوار، سپاسگزاری می‌کنند.
امضا کنندگان: هوشنگ امیر اردلان | ساناز افتخارزاده | داریوش بوربور | محمدرضا متینی | علیرضا مشهدی‌میرزا

 

گزارش تصویری داوری:

 

لینک مرتبط: فراخوان مسابقه طراحی معماری “ساختمان خردسرای فردوسی در مشهد”
دریافت پوستر 
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook