اعلام نتایج مسابقه طراحی مجتمع مسکونی سینا؛ (مجموعه گل نرگس بلوار صفه_ اصفهان)

بروز رسانی مورخ ۹۷/۶/۲۴:
تصاویر آثار برگزیده مسابقه بروزرسانی گردید.

اختصاصی، معمارنیوز- بنا بر اعلام دبیرخانه مسابقه طراحی مجتمع مسکونی سینا؛ (مجموعه گل نرگس بلوار صفه_ اصفهان)؛ بدین وسیله نفرات برتر شرکت کننده در مسابقه طی بیانیه و گزارشی به شرح ذیل اعلام می گردند:

بیانیه هیئت داوران مسابقه طراحی مجتمع مسکونی سینا؛
جلسه داوری مسابقه “طراحی مجتمع مسکونی سینا”، در روز ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۱ الی ۱۸:۳۰ در دفتر کارفرما، تشکیل گردید.
برنامه به ترتیب زیر انجام شد:
– خوش آمد گویی و تشریح تعداد شرکت کنندگان از طرف کارفرما
– بررسی پروژه ها توسط هیئت داوران در چهار مرحله که متعاقبا تشریح میگردد.
– اعلام روند بررسی، مراحل و نتایج قضاوت داوران به کارفرما

بیانیه هیئت داوران:
ضمن تشکر از تدبیر و دوراندیشی آن کارفرمای محترم، در جهت برگزاری مسابقه “طراحی مجتمع مسکونی سینا”، بدینوسیله هیئت داوران ضمن اعلام نتایج، حمایت خود را در جهت پشتیبانی همه جانبه در این زمینه اعلام می نمایند.

رئوس نکاتی که در روند مسابقه حائز اهمیت می باشد، به شرح زیر اعمال می گردد:
– استقبال از مسابقه (تعداد شرکت کنندگان ۵۰ عدد) بسیار مطلوب و ارزشمند ارزیابی شد.
– روند مسابقه به همت کارفرمای محترم، طی روند حرفه ای و مطلوب صورت پذیرفت.
– معیارهای مورد نظر کارفرما مطابق چک لیست اعلام شده در آن، مورد ارزیابی قرار گرفت.
– متاسفانه از بین کارهای ارائه شده در مسابقه، هیچ کدام از آثار دارای مطلوبیت لازم در تمامی معیارهای مورد نظر مسابقه نبودند، لیکن در چندین مرحله ارزیابی توسط هیئت داوران، سه پروژه نخست به عنوان برگزیده انتخاب گردید.

براساس سیاست کلی مسابقه، روند کار قضاوت طرح ها به ترتیب زیر تحقق پذیرفت:
– در مرحله نخست:
تعداد ۵۰ عدد پروژه دریافتی، تک به تک مورد بررسی گروه داوران قرار گرفت و هر کدام از اعضای داوران تعدادی طرح که صلاحیت ورود به مرحله ی بعد را داشتند، انتخاب نمودند. و فصل مشترک این انتخاب ها، لیست طرح های مورد نظر اعضا گردید. لازم به ذکر است که حتی اگر طرحی با یک رای هم بود در این لیست آورده شد و نهایتا در این مرحله، ۱۶ طرح به شرح زیر وارد مرحله ی بعدی گردید:
طرح های شماره: ۱۷-۲۰-۲۱-۲۴-۲۵-۲۶-۳۱-۳۲-۳۴-۳۵-۴۲-۴۳-۴۷-۴۹-۵۱-۵۷

– در مرحله دوم:
طرح هایی که دارای یک رای از پنج رای هیئت داوران بودند، از منظر معیارهایی مانند ایده، سازماندهی فضا، ارتباط با سایت، قابلیت های کالبدی، اجرایی (معیارهای مسابقه) به شور و مشورت گذاشته شدند و بعد از مذاکره در مورد آنها به اتفاق آرا طرح های ۳۱ و ۳۲ و ۵۱ و ۵۷ حذف گردید و نهایتا در این مرحله، ۱۲ طرح به مرحله بعد راه پیدا کرد:
طرح های شماره: ۱۷-۲۰-۲۱-۲۴-۲۵-۲۶-۳۴-۳۵-۴۲-۴۳-۴۷-۴۹

– در مرحله سوم:
تمام داوران در مورد تک به تک ۱۲ طرح راه یافته به این مرحله صحبت نمودند و نقاط قوت و ضعف آنها را مطرح و با معیارهای مسابقه در جزییات بیشتر کنترل کردند و مجددا رای گیری انجام شد و نهایتا ۱۰ طرحی که دارای ماکزیمم آرا بود، به شرح زیر، به عنوان “طرح های برگزیده” مسابقه تعیین و به مرحله بعدی راه یافت:

طرح های شماره: ۱۷-۲۰-۲۱-۲۴-۲۵-۲۶-۳۴-۳۵-۴۲-۴۹
طرح شماره ۱۷: مهدی علی نقی زاده
طرح شماره ۲۰: علی اندجی گرمارودی
طرح شماره ۲۱: هایده السادات نوابی
طرح شماره ۲۴: شرکت عمارت خورشید
طرح شماره ۲۵: کیوان ایزدطلب
طرح شماره ۲۶: سروش عاملی بافنده
طرح شماره ۳۴: مهندسین مشاور هور معماری پایدار
طرح شماره ۳۵: سید حمید حسینی
طرح شماره ۴۲: حسن محمدی
طرح شماره ۴۹: نگین عربشاهی

– در مرحله چهارم:
هیئت داوران معیارهای مسابقه را تبدیل به ریز آیتم کرده و در صد وزنی لازم برای آنها تعیین نمودند، سپس بر اساس این آیتم ها ضمن مداقه بیشتر و ارزیابی مجدد تک تک طرح ها، آنها را امتیازدهی نمودند و طبیعتا ماحصل جمع امتیاز ها، سه طرح نخست برگزیده، به شرح زیر، تعیین گردید:

♦ سه طرح نخست برگزیده: (بصورت مشترک)
طرح برگزیده؛ طرح شماره ۲۰ : طراح: علی اندجی گرمارودی | تیم طراحی: محمدجواد سعیدی، سینا شاه حسینی، مونا نادر محمدی، آنیا خدابخشیان، تینا فروزانفر، حسام شیری
طرح برگزیده؛ طرح شماره ۲۴ : شرکت عمارت خورشید؛ طراح: دکتر بهروز منصوری | تیم طراحی: سهراب غلامی، نگار نبوی طباطبایی، اشکان داوودی
طرح برگزیده؛ طرح شماره ۴۹ : طراح: نگین عربشاهی | تیم طراحی: مرضیه سرمدی، فرناز پیکانپور، راضیه شکرانی، محمد مداحیان، سیدعلی اخروی

طرح شماره ۲۰: طرح آقای مهندس علی اندجی گرمارودی
– انتخاب ساختار فضایی درست با توجه به میدان شهرک در شرق و محور دسترسی غربی در طبقات پایین و ساختار شمالی و جنوبی در طبقات بالا.
– بهره گیری مناسب از “سایه” در استراتژی بدنه ها.
– انطباق منطقی بین ارتباطات عمودی، تقسیم بندی واحدها و ساختار فضایی مندرج در بند نخست.

طرح شماره ۲۴: طرح شرکت عمارت خورشید
– برقراری ارتباط مناسب با امکانات سایت از جمله میدانچه شهرک
– ساختار منطقی و همه جانبه فضاها در طبقات در جهت تامین آسایش ساکنین، از منظر تقسیم بندی، نورگیری، دید و منظر.
– با توجه به بند فوق امکان اصلاح پذیری طرح در بدنه ها قابل تحقق خواهد بود.

طرح شماره ۴۹: طرح خانم مهندس نگین عربشاهی
– برقراری ارتباط مناسب با امکانات سایت از جمله میدانچه شهرک
– نوآوری ساختاری-کالبدی در استفاده از ایده درون و بیرون.
– همراهی ایده ی بالا در راستای ایجاد فضاهای میانه.

آنچه نهایتا به نظر میرسد به طور نسبی در طرح های ارائه شده مغفول مانده بود:
– رابطه مبتکرانه و نوآوری در جهت هم افزایی پتانسیل های فضاهای شهری محدوده و طرح.
– عدم توجه به حضور رویارویی زیبای پروژه به کوه صفه در مقابل خود.
– عدم توجه به دید و منظر طرح به شهر، از کرانه های غرب کوه آتشگاه، پارک ناژوان المانهای شهر زیبای اصفهان تا کرانه های شرق با توجه به قرارگیری زمین پروژه در اراضی مرتفع این پتانسیل استثنایی (خصوصا در طبقات بالایی) مغفول مانده بود.
– برخورد خلاقانه با پارادوکس (تضاد) اقتضای فضاهای شهری (غربی- شرقی) با منطق نورگیری مناسب (شمالی – جنوبی).

۱۳۹۷/۶/۲۰ (بهارک کشانی؛ به نمایندگی از طرف هیئت داوران)
هیئت داوران محترم: دکتر غلامرضا تسلیمی / مهندس بهارک کشانی / دکتر مسعود ضیایی / دکتر ناصر حسن پور / مهندس محمد شماعی زاده
کارفرما: تعاونی مسکن فولاد مبارکه – اصفهان

* توجه: تصاویر آثار برتر مسابقه
شایان ذکر است؛ تصاویر آثار برتر مسابقه، روز شنبه مورخ ۹۷/۶/۲۴ در همین صفحه بارگزاری و بروز رسانی خواهد شد. (بروزرسانی شد)

گزارش تصویری داوری:

 

♦ نمایش سه طرح نخست برگزیده: (بصورت مشترک)

طرح برگزیده؛ طرح شماره ۲۰: علی اندجی گرمارودی

مشاهده آلبوم طرح برگزیده؛ طرح شماره ۲۰:علی اندجی گرمارودی

 

طرح برگزیده؛ طرح شماره ۲۴: شرکت عمارت خورشید

 

طرح برگزیده؛ طرح شماره ۴۹: نگین عربشاهی

 

لینک مرتبط: فراخوان مسابقه طراحی مجتمع مسکونی سینا؛ (مجموعه گل نرگس بلوار صفه_ اصفهان)

ســـایر آثـــار:
در این بخش آثار ارسالی شرکت کنندگان به معمارنیوز، منتشر می گردد. این بخش بروز رسانی می شود.

شرکت کنندگان می توانند جهت به نمایش گذاشتن طرح خود در نمایشگاه آنلاین، آثار خود را (با ذکر نام طراح یا گروه طراحی) به معمار نیوز ارسال نمایند؛ این بخش بروز رسانی می شود.

لطفاً آثار خود را به MemarNews@yahoo.com ارسال نمائید.

منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2019 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook